Execuția lucrărilor de modernizare a drumului dintre Bstrița o Budacu de Jos necesită o perioadă mai lungă în care zona să nu fie tranzitată. Închiderea tronsonului va fi votată astăzi în ședința extraordinară de Consiliu Județean. Propunerea are la bază complexitatea lucrărilor din zonă, care sunt mai dificile, având în vedere că este o zonă cu frecvente alunecări de teren.
În hotărârea de consiliu este prevăzută închiderea circulației pe o perioadă de 5 luni, respectiv din data de 24.02.2020 până la data de 24.07.2020, în vederea execuției lucrărilor de modernizare pe „DJ 173C, km 3+062-6+185, Bistrița-Budacu de Jos”, județul Bistrița-Năsăud.
Datorită complexității lucrărilor de modernizare și perioadei scurte de execuție, prin adresa nr.193/06.02.2020, executantul lucrărilor, S.C. Îndemânarea Prodcom S.R.L., înregistrată la Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăsud cu nr.IV/2823/06.02.2020, a solicitat închiderea circulației pe DJ 173C, km 3+062-6+185, în perioada 24.02.2020-24.07.2020 și a transmis Planul de management al traficului pentru închiderea circulației și avizul poliției rutiere nr. 35674/30.01.2020.
Prin proiectul de hotărîre se propune închiderea circulației conform solicitării executantului, prevăzându-se că se exceptează de la măsura instituită riveranii și autovehiculele speciale

Vehicule exceptate de la închiderea temporară a circulaţiei

I. Vehiculele exceptate de la închiderea temporară a circulaţiei sunt:
a) vehiculele deţinute de unităţile Ministerului Apărării Naţionale;
b) vehiculele deţinute de unităţile subordonate Ministerului Afacerilor Interne;
c) vehiculele deţinute de Consiliul Judeţean Bistriţa-Nasăud, de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. şi de subunităţile acesteia;
d) vehiculele specializate utilizate în exclusivitate pentru servicii de ambulanţă;
e) vehiculele deţinute de serviciile de urgenţă, aşa cum sunt definite în Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
f) vehiculele deţinute de instituţii ale statului cu atribuţii în securitatea şi siguranţa naţională;
g) vehiculele care efectuează activitatea de deszăpezire, în baza contractelor încheiate cu Județul Bistrița-Năsăud;
h) vehiculele care participă la intervenţii în caz de forţă majoră, în caz de fenomene naturale care afectează căile de comunicaţii şi telecomunicaţii, zone locuite şi obiective de interes naţional;
i) vehicule destinate Transporturilor poştale;
j) vehicule destinate Transportului de echipamente de prim ajutor şi ajutoare umanitare în cazul unor calamităţi sau dezastre naturale;
k) vehicule destinate prin construcţie tractării vehiculelor avariate;
l) vehicule specializate destinate prin construcţie salubrizării;
m) vehiculele destinate desfășurării activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală, conform Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare;
n) vehiculele deţinute de către riverani în proprietate sau în baza unui contract de leasing.

II. Deplasarea vehiculelor prevăzute la punctul I din prezenta anexă se va realiza cu condiţia deţinerii ordinului de intervenţie/serviciu.

III. (1) Transporturile efectuate de către riverani cu vehiculele deţinute în proprietate sau în baza unui contract de leasing se pot efectua numai pe sectorul de drum restricţionat pe care aceştia îşi au domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului.
(2) În sensul prezentei hotărâri, prin riveran se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce are domiciliul/sediul social sau punctul de lucru declarat la registrul comerţului pe sectorul de drum închis prevăzut la art.1 alin.(1) din hotărâre.
(3) Dovada îndeplinirii condiţiilor stabilite la alin.(1) se face la solicitarea organelor de control, în traseu, cu cartea de identitate a deţinătorului, în cazul persoanelor fizice, sau cu certificatul constatator emis de registrul comerţului din care să reiasă sediul social sau punctul de lucru, în copie semnată în original de către conducătorul unităţii, cu mențiunea “Conform cu originalul”, în cazul persoanelor juridice.

SPUNE-TI PAREREA