Primăria municipiului Bistrița face cunoscut Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit din domeniile: tineret, sport, educație, protecția mediului, relații internaționale, interdisciplinar, social și cultură pentru anul 2020, în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în valoare totală de 300.000 lei.

Sumele, defalcate pe domenii de activitate, propuse pentru finanțare sunt următoarele:

Tineret: 30.000 lei;
Sport – sporturi individuale și sportul pentru toți: 55.000 lei;
Educație: 30.000 lei;
Protecția mediului: 30.000 lei;
Relații internaționale: 15.000 lei;
Interdisciplinar: 40.000 lei;
Social: 40.000 lei;
Cultură: 60.000 lei.

SPUNE-TI PAREREA