Complexitatea lucrărilor și descoperirile neprevăzute în ceea ce privește reabilitarea Bisericii Evanghelice din Bistrița duc la o prelungire a termenului de execuție. Inițial, proiectantul a prevăzut 30 de luni de xecuție, dar acest termen s-a prelungit cu șase luni, conform unui raport prezentant în ședința de Consiliul Local Bistrița din 23.01.2020.

„Prin proiectul tehnic de execuție, proiectantul a prevăzut 30 de luni de execuție. Analizând situația acestui obiectiv privind:
-faptul ca Biserica Evanghelica este monument de grupa A având codul LMI-2015 — BN-II-m-A-01450 – Conform Listei Monumentelor Istorice al Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale, publicată în 2015.
-necesitatea obţinerii autorizaţiilor de funcţionare (securitate la incendiu, pază şi protecţie), pentru care documentele vor fi întocmite de executant conform procedeelor proprii de execuție;
-măsuri care se impun pentru ca monumentul să corespunda la cerinţele esenţiale de calitate (dintre care enumerăm: igienă, sănătate şi mediul înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare) in vederea introducerii acesteia in circuitul turistic internațional;
-specificul lucrărilor de restaurare care necesită anumite condiţii de umiditate si temperatură;
-faptul că odată cu lucrările de restaurare au fost descoperite vestigii si pe parcursul executiei mai pot fi descoperite vestigii sau situaţii neprevăzute care vor fi gestionate prin supravegherea arheologică,
Proiectantul a justificat modificarea termenului de execuţie la proiectul tehnic de la 30 luni la 36 luni“, se arată în raport.

Reabilitarea Bisericii Evanghelice a început la finalul anului 2018. Lucările fac parte din proiectul de restaurare a Bisericii Evanghelice finanţat cu aproximativ 13 milioane de lei din fonduri europene, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Biserica Evanghelică este principalul obiectiv turistic al Bistriței, fiind și cel mai vizitat.

Foto: arhivă

SPUNE-TI PAREREA