Consiliul local al municipiului Bistriţa a fost convocat în şedinţă ordinară, în data de 30 ianuarie 2020, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi:

1 .Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al doamnei Morar Olivia Diana

 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Drulea Dorin Valentin
 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Consiliului local al municipiului Bistriţa
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă a masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare directă a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa pentru anul 2020
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, pentru imobilul situat în Intrarea Castanului nr.2, sc.A, ap.3 şi sc.D, ap.44 – parter, cu destinaţia de „Activităţi social culturale – Grădiniţă de copii”
 6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la proprietatea Municipiului Bistriţa a imobilului, teren și construcții, situat în municipiul Bistriţa, strada Constantin Dobrogeanu Gherea nr.15 având destinația de sediu administrativ
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al municipiului Bistriţa, a unor terenuri situate în municipiul Bistrița, str.Calea Moldovei
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a spațiului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Aleea Tihuța nr.9, bl.9, sc.C, ap.43, către actualul chiriaş, numita Suciu Simona Adriana
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a spațiului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Intrarea Turturelelor nr.2, bl.2, sc.B, ap.41, către actualul chiriaş, numita Andrei Maria
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2020, pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud din România şi oraşul Zhangjiajie, Provincia Hunan din Republica Populară Chineză
 12. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.7/28.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciile publice de interes local
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării documentației tehnico-economice pentru proiectul „Stații de încărcare a acumulatorilor pentru autovehiculele electrice și electrice hibrid plug-in, în municipiul Bistrița”
 15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea nr.1/31.01.2018 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centru Intermodal de Transport Public” din municipiul Bistrița str.Tărpiului-Industriei şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.70/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție şi a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice CA Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modificările şi completările ulterioare
 17. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 7” Lot II
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.81/2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii deosebite, conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne necesare asigurării contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020 în valoare de 9.476.463 lei
 20. Plângerea prealabilă nr.IID24065/08.01.2020 a Instituţiei Prefectului Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.1387/10.01.2020 cu privire la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.195/28.11.2019 şi Informarea nr.4179/20.01.2020 a Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic
 21. Cererea doamnei Baciu Adriana din municipiul Bistriţa înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.100907/20.12.2019 şi Informarea nr. 100907/08.01.2020 a Arhitectului Şef şi a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic
 22. Diverse

 

1 COMENTARIU

 1. In legătură cu punctul 15 din ordinea de zi , cu referire la Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centru Intermodal de Transport Public” , mai mare-i daraua decât ocaua. Si asta pentru că se face prea multă gălăgie pentru obținerea unui lucru neînsemnat.
  Centrul intermodal de transport nu-i decât o platforma de beton cocotata peste peroanele de tren si reprezintă o solutie complicată, costisitoare si inutilă cu atat mai mult cu cat activitatea feroviară in gara Bistrita este redusă la cateva trenuri de călători. Pe de alta parte nu se rezolva nici problema fluidizării circulatiei auto in zona garii. Dimpotriva, accesul pe platformă presupune construirea unor rampe care complică si mai mult circulatia, intrucat străzile din jurul gării sunt destul de inguste. Dacă se muta si activitatea de transcontainer CFR din gara Bistrita, atunci platforma de beton devine absolut inutilă deoarece in locul ramas s-ar putea construi un sir de peroane pentru autogara, fara a mai fi nevoie de platforma suspendată. De aceea, o solutie mai realista si posibil de realizat ar putea fi eliminarea tuturor liniilor secundare de manevra care ies din gara spre Unirea, astfel incat sa ramana doar linia principala care duce spre Bistrita Bargaului. Operatiunile de manevra feroviara ar putea fi mutate in partea de vest a garii prin construirea unui triaj intre pasarela veche si pasarela nouă. Astfel, gara Bistrita fiind cap de linie ar putea fi amenajata precum Gara de Nord din Bucuresti in care intră si ies doar trenurile de călători. Circulatia feroviară spre Bistrita Bargăului este extrem de redusă si prin urmare legatura intre strada Garii si Tarpiului s-ar putea realiza chiar si printr-o trecere la nivel.
  Astfel, prin eliminarea liniilor de manevră s-ar putea deschide circulatia auto intre Strada Garii si Tarpiului prin trecere la nivel cu calea ferata peste o singura linie, la fel ca pe strada Cuza-Voda sau Ioan Slavici. Până atunci cel mai simplu lucru, ar putea fi amenajarea unei treceri la nivel cu calea ferată si in zona strazii Romana, ceea ce ar fluidiza mult circulatia auto in zonă .

SPUNE-TI PAREREA