Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea – în data de 22 ianuarie 2020, orele 10.00 (proba scrisă) și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise) – concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacante, de inspector, clasa I, gradul superior, la Serviciul managementul proiectelor – Direcția integrare europeană.
Condiţiile specifice de participare sunt:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
– să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanţa de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr. 18 – Centrul Comunitar pentru Tineret.

SPUNE-TI PAREREA