Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea – în data de 21 ianuarie 2020, orele 10.00 (proba scrisă) și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise) – concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, gradul superior la Serviciul turism, sport – Direcția educație, turism.
Condiţiile specifice de participare sunt cele prevăzute la art. 386, lit. „a”, art. 468 alin (1) lit. „c” din Ordonanţa de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul fundamental: științe inginerești; ramura de științe: inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management; domeniul de licență: inginerie mecanică;
– să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 465 coroborat cu prevederile art. 613 din Ordonanţa de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr. 18 – Centrul Comunitar pentru Tineret.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul resurse umane și organizare, în termen de 20 zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv în perioada 20 decembrie 2019 – 08 ianuarie 2020, între orele 8.30 – 16.00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8.30 – 13.30.
Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 20 decembrie 2019.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane și organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon 0263-224706, int. 175, e-mail primaria@primariabistrita.ro, persoană de contact Ionescu Iuliana, inspector superior.

SPUNE-TI PAREREA