Conform Euroactiv.ro, în ceea ce privește fondurile în învățământ, României i-au fost alocați 21,51 miliarde de euro.

În ceea ce privește perioada de finanțare 2014-2020, finanțarea din fonduri structurale pentru sectorul învățământului din UE se ridică la aproximativ 35 miliarde de euro. România primește aproximativ 1,9 miliarde EUR în acest domeniu. Totodată, în aceeași perioadă, pentru implementarea Erasmus + și a Corpului European de Solidaritate, țara noastră primește aproximativ 515 milioane EUR.

Programul PHARE a fost principalul instrument de sprijin pentru pregătirea aderării la UE, înainte de integrarea propriuzisă. De exemplu, din 1991 până în 1997, România a primit 777,6 milioane EUR în acest cadru. Principalele sectoare care au beneficiat de programe de ajutor PHARE, asistență tehnică și investiții au fost: activități de privatizare și restructurare, sprijin pentru întreprinderi mici și mijlocii, educație, transport, agricultură și sănătate, precum și construirea instituțiilor și investiții legate de adoptarea acquis-ului comunitar al UE.

În cadrul programului Erasmus, primele proiecte finanțate de UE în educația din România au început în anul universitar 1998/1999, iar pentru început 1.250 de studenți români au putut pleca în străinătate pentru a studia într-o universitate dintr-o altă țară a UE. 27 de universități au primit fonduri Erasmus pentru aceste mobilități, cu o subvenție medie de 100.000 EUR.

Dacă ne referim la cadrul politicii regionale, primul program național a fost Programul operațional regional 2007-2013, cuprinzând investiții pentru reabilitarea și modernizarea școlilor, universităților și centrelor de formare profesională, inclusiv dezvoltarea infrastructurii și echipamentelor acestora. În afară de aceasta, a sprijinit îmbunătățirea cazării studenților.

Toate măsurile aferente au contribuit la asigurarea unui proces educațional, în conformitate cu standardele europene și de asemenea, la creșterea participării elevilor și adulților la procesul de învățământ. Suma dedicată investițiilor în educație în acest program s-a ridicat la 355 milioane EUR.

Pentru perioada actuală de finanțare 2014-2020, fondurile UE alocate României pentru educație și formare profesională se ridică la 1,7 miliarde EUR. Printre acestea se numără 1,3 miliarde din Fondul social european (FSE), 360 milioane din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și 60 de milioane din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).

Cu prioritatea au fost domeniilor în care ratele de înscriere în învățământul preșcolar sunt scăzute, iar abandonul școlar este ridicat. De asemenea, sunt finanțate investiții în educație profesională și formare profesională și învățământ superior. În general, finanțarea este disponibilă pentru modernizarea infrastructurii existente, pentru construcția de clădiri și echipamente noi. Schema de finanțare a stârnit mult interes din partea autorităților administrației publice locale și centrale și a universităților publice.

Prin intermediul FEDR, au fost finanțate 814 proiecte în domeniul educației, cu o valoare de 1,3 miliarde EUR, depuse de solicitanți până în al treilea trimestru din 2018. Aceasta este echivalentă cu 369% din alocare, ceea ce demonstrează cererea foarte mare.

Investițiile FEDR în cadrul Programului operațional regional 2014-2020 se referă la învățământul primar, primar și secundar inferior. Așadar, în domeniul Infrastructurii pentru educația și îngrijirea timpurie a copiilor, prioritatea a fost să ajute comunitățile cu rate de înscriere sub 85% pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-6 ani, comunităților care nu au educație și îngrijire timpurie și copiilor cu vârste între 0-3 ani. De asemenea, se pune accentul pe unitățile care asigură, într-o abordare incluzivă, educarea copiilor din grupuri cu risc, precum familii sărace, copii romi și copii cu nevoi educaționale speciale.

Pentru învățământul primar și gimnazial, intervențiile au drept scop asigurarea unei educații de calitate pentru toți copiii și vor lua în considerare, cu prioritate, grupuri cu risc crescut de părăsire a școlii, precum: copii din familii cu un nivel socio-social scăzut. niveluri economice, studenți din zonele rurale, tineri romi și alte grupuri defavorizate sau subreprezentate.

În contextul global marcat de nevoia de specializare în multe profesii, este necesară îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții pentru adulți. Se va acorda sprijin centrelor de învățare pe tot parcursul vieții situate în colegiile tehnologice, precum și a infrastructurii pentru formarea profesională, inclusiv a centrelor pilot la nivel regional.

În perioada următoare de finanțare 2021-2027, FEDR își va continua contribuția la îmbunătățirea accesului la educația incluzivă și de calitate și la învățarea de-a lungul vieții. Ar putea fi cuprinse investiții în infrastructură și / sau echipamente în educația timpurie, școli, educație profesională și formare profesională, precum și universități.

De asemenea, Comisia a dublat fondurile pentru perioada următoare, în ceea ce privește Erasmus +, ajungând la sumă totală de 30 de miliarde de euro pentru toate statele membre.

SPUNE-TI PAREREA