Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 12 decembrie 2019, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru anul 2020

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2020 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa – cod serviciu social 8730 CR-V-I

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2020 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcţiei Servicii Publice Bistrița

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcţiei de Asistență Socială Bistrița

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local si bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2019

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și Gruparea Medicală Alpha Med Bistrița, având ca obiect spațiul situat în Aleea Bujorului, nr.3, bl.9, sc.A, parter

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiului situat în municipiul Bistrița, strada Liviu Rebreanu nr.21, în favoarea Asociației OM (Orașul Mariei) Bistrița, cu destinația de sediu asociație

10. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa domnului Mircea Calu

11. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preşcolar Grădiniţa cu Program Săptămânal „Dumbrava minunată” în denumirea Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava minunată” şi schimbarea denumirii Şcoala Primară „Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa în Grădiniţa cu Program Normal „Dimitrie Cojocaru” Slătiniţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al burselor de performanţă pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Cooperare între Institutul „Confucius” de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, Municipiul Bistriţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Asociaţia de Prietenie cu Republica Populară Chineză, Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru anul 2020

14. Proiect de hotărâre privind aderarea municipiului Bistrița la inițiativa europeană “Convenția primarilor privind Clima și Energia” și actualizarea Planului de acțiune privind energia durabilă a municipiului Bistrița

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat privind colaborarea dintre Administraţia Bazinală de Apă Somes-Tisa şi UAT Municipiul Bistriţa

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.72/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii, referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a actualizării Devizului general

Mircea Calu va deveni “Cetățean de Onoare” al Bistriței

Unul dintre cei mai importanți promotori ai activitatea filatelice din Bistrița a fost domnul Mircea Calu, care s-a implicat, constant şi susținut, cu pasiunea colecționarului – cercetător, în studiul istoriei locale prin intermediul filateliei, cărţilor poştale ilustrate şi fotografiilor de epocă. Pasiunea sa a pus un accent deosebit pe evoluţia arhitecturii urbane a Bistriței, pe rememorarea și păstrarea obiceiurilor din ultimul veac a locuitorilor de aici. Această activitate s-a făcut simţită în organizarea de expoziții, publicarea de albume și ilustrate de epocă, lucrări privind viaţa oraşului şi a personalităţilor care s-au remarcat în făurirea istoriei locale.

Născut în data de 01 noiembrie 1939 în comuna Ivăneşti jud. Vaslui, Mircea Calu a absolvit în anul 1962 Școala Tehnică de Instalaţii din Cluj Napoca și din toamna aceluiaşi s-a stabilit la Bistriţa.

Pasiunea pentru filatelie i-a fost inoculată de tatăl său, încă de pe băncile școlii elementare, dar, după propria mărturisire, adevărata filatelie a găsit-o la Bistriţa, în cadrul întâlnirilor Asociaţiei Filatelice Raionale unde a desluşit tainele filateliei şi descoperit dragostea pentru timbre. Cu trecerea timpului numărul de filatelişti a crescut astfel încât a fost necesară crearea unor cercuri filatelice – Cercul Filatelic Casa de Cultură, Cercul Filatelic Consiliul Judeţean al Sindicatelor şi Cercul Filatelic al Liceului Liviu Rebreanu. În perioada 1965 – 1983, domnul Mircea Calu a fost preşedintele Cercului Filatelic al Sindicatelor iar din anul 1983 a fost ales secretar al Asociaţiei Filatelice Judeţe, funcţie pe care a deţinut-o până în ianuarie 1990. Din ianuarie 1990 până în ianuarie 2019 a fost preşedintele Societăţii Filatelice Bistriţeana iar din ianuarie 2019 este preşedinte de onoare şi vicepreşedinte al Asociaţiei Filatelice Bistriţeana.

Domnul Mircea Calu a fost implicat direct în organizarea tuturor manifestărilor filatelice care au fost organizate în ultimii 55 de ani în Bistrița. De-a lungul timpului a participat şi a organizat peste 60 de expoziţii de diferite grade de competivitate, de la cele judeţene până la cele cu participare externă. La toate expoziţiile ce au fost organizate sau editat materiale specifice precum: medalii din tombac, cataloage, diplome, plicuri speciale, afişe și invitaţii.

Printre cele mai importante expoziții organizate se numără cele dedicate aniversării Marii Uniri de la 1918, Centenarul Liviu Rebreanu, Expoziţia dedicată marii atlete Gabriela Szabo, Open Class prima expoziţie organizată în România, 740 de ani de atestare documentară a bătrânului – şi totuşi tânăr – nostru burg Bistriţa, Ziua Filatelistului prima manifestare de acest gen în ţară, Expoziţia dedicată celor 150 de ani de la apariţia emisiunii de mărci poştale Principatele Unite, Expoziţia dedicată celor 95 de ani de la înfiinţarea Brigăzii 81 Mecanizată „Gr. Grigore Bălan”, Expoziţia dedicată Festivalului Internaţional de Folclor “Nunta Zamfirei”; Expoziţia dedicata celor 150 de la naşterea bardului de la Hordou – George Coşbuc, Bicentenarul autorului cuvintelor Imnului Naţional Andrei Mureşanu precum şi numeroasele expoziţii sub titulatura Virtus Romana Rediviva. De remarcat este faptul că la aceste manifestări au participat un număr impresionat de expozanţi atât din ţară cât şi din străinătate – Republica Moldova, Ucraina, Rusia, Germania, Polonia, Franţa, Cuba şi S.U.A.

SPUNE-TI PAREREA