Primarul comunei Prundu Bârgăului, Doru Crișan, a transmis noul program de colectare a deșeurilor de pe raza comunei.

– Săptămânal, în fiecare zi de luni, cu excepția ultimei săptămâni din lună, se vor colecta deșeurile menajere depuse în pubela neagră (120 litri);
– În ziua de luni din ultima săptămână din lună se vor colecta deșeurile reciclabile (doar plastic și metal) în sacul galben care urmează a fi distribuit gratuit.

“Neconformarea la obligația de a colecta selectiv deșeurile municipale se sancționează conform Regulamentului serviciului de salubrizare și al legislației în vigoare și se penalizează conform prezentului regulament, astfel:

– Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 400 la 800 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. a).
Nerespectarea de către utilizatorii (persoane fizice, persoane juridice, instituţii publice), care generează deşeuri de ambalaje din alte activităţi decât cele comerciale, industriale sau de producţie, a obligaţiei de a depune deşeuri de ambalaje ale produselor cumpărate, în spaţiile special amenajate de operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare sau să le predea operatorilolor de salubrizare sau operatorilor economici autorizaţi pentru colectarea lor.

– Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 300 lei încălcarea dispoziţiilor art. 24 alin. (6) lit. d).
ART. 24, ALIN. (6): Membrii comunităţilor locale, persoane fizice sau juridice, au, în calitatea lor de utilizatori direcţi sau indirecţi ai serviciului de salubrizare, următoarele obligaţii:
– să asigure precolectarea separată, în recipientele asigurate de operatorul serviciului, distinct inscripţionate şi amplasate în spaţii special amenajate, a deşeurilor pe care le-au generat în propria gospodărie sau ca urmare a activităţilor lucrative pe care le desfăşoară; (constructii si desfiintari!)

Începând din data de 26.11.2019, este în desfășurare activitatea de distribuire a sacilor pentru deșeurile reciclabile. Pentru mai multe detalii vă rugăm să consultați, cu deosebită atenție, informațiile cuprinse în pliantul pe care o să îl primiți odată cu sacul galben, precum și graficul de colectare. Persoanele care nu au fost găsite la adresă în vederea distribuirii sacilor, pliantelor precum și a graficelor de colectare, au obligația de a le ridica de la sediul primăriei comunei Prundu Bârgăului, în timpul programului de funcționare!”, a transmis primarul Doru Crișan.

SPUNE-TI PAREREA