Cristina Iurișniți (USR) a participat recent la workshopul „Gender Strategies for Parliamentary Development Programmes“ desfășurat la Bruxelles, unde s-au discutat chestiuni care țin de reprezentarea echitabilă a femeilor la nivel decizional. Iurișniți a propus m
obligativitatea cotelor electorale într-un sistem de tip fermoar (zipper)pe liste, ceea ce ar garanta locuri eligibile şi o reprezentare egală pentru toţi candidaţii. Mai multe detalii despre disucțiile și intervențiile sale la Bruxelles au fost sintetizate într-un comunicat de presă:

„Prezentă la workshopul „Gender Strategies for Parliamentary Development Programmes“, organizat pe 15 octombrie, la Bruxelles, în calitate de preşedintă a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, am reiterat necesitatea modificării legislaţiei
electorale pentru o reprezentare echitabilă a femeilor la nivel decizional.

În intervenţiile avute în cadrul workshopului, mi-am exprimat speranţa că România va găsi voinţa politică pentru concretizarea proiectelor legislative menite să impulsioneze participarea femeilor la luarea deciziilor. Am propus amendarea legislaţiei în vigoare pentru obligativitatea cotelor electorale într-un sistem de tip fermoar (zipper) pe liste, ceea ce ar garanta locuri eligibile şi o reprezentare egală pentru toţi candidaţii. În acest context, am amintit participanţilor la eveniment situaţia curentă din ţara noastră: ”În România, peste 51% dintre cetăţeni sunt femei, dar reprezentarea parlamentară rămâne una dintre cele mai scăzute din Uniunea Europeană – cca 18% femei deputat şi senator”, insistând asupra introducerii cotelor electorale obligatorii pentru garantarea parităţii în mediul politic şi administrativ.Totodată, am insistat asupra nevoii urgente de reformare a sistemului de educaţie, prin revizuirea programei şi a manualelor şcolare astfel încât să se elimine stereotipurile discriminatoare, care perpetuează reticenţa în rândul tinerelor de a intra în politică sau a accesa orice altă profesie rezervată în mod clişeic bărbaţilor. ”Totul porneşte de la educaţie! Fetele au nevoie de modele: dacă nu le arătăm femei de succes în diplomaţie, politică, administraţie, femei care au deschis drumuri şi au schimbat istoria – Alexandrina Cantacuzino, Regina Maria, Sarmisa Bilcescu etc. nu vom avea reprezentare echitabilă la nivel politic”, Evenimentul face parte din programul INTER PARES | Parlamente în parteneriat, finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de organizaţia interguvernamentală
International IDEA. Prin dezbateri şi schimburi de bune practici, programul vizează creşterea democraţiei incluzive şi reprezentative în statele partenere. Workshopul din 15 octombrie are ca scop crearea unei platforme eficiente de dezbateri, prin prezentarea unor instrumente care să crească impactul programelor de dezvoltare parlamentară ce privesc politici de egalitate de şanse şi de gen. Structurat în trei sesiuni de lucru, evenimentul reuneşte înalţi demnitari şi parlamentari, activişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, mediului academic şi privat din statele membre UE, precum şi ţări din America de Sud, Africa şi Asia. Printre coordonatorii programului prezenţi la seminar se află şi Ingrid Grosu Walker, una dintre reprezentantele International IDEA de origine română.

Proiectul Inter Pares se derulează sub egida Institutului European pentru Democraţie şi Drepturile Omului şi a Comisiei Europene, cu un buget de 5 milioane de euro, implementat pe o perioadă de 3 ani, ( 2019-2021), de către Institutul pentru Democraţie şi Asistenţă Electorală ( International IDEA), cu expertiza Parlamentelor statelor europene.“

SPUNE-TI PAREREA