Regia Autonoma Ocolul Silvic Valea Sieului R.A.,cu sediul in mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud, tel. / fax -0263 -217.813, e-mail; os-sieu@yahoo.com, organizează licitație pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate.

Consultați documentul atașat pentru mai multe detalii:

licitatie octombrie

– Data si ora desfasurarii licitatiei : 07.10.2019, ora 11.00.
– Locul desfasurarii licitatiei; sediul Ocolului Silvic Valea Sieului din mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita-Nasaud.
– Tipul licitatiei; licitatie publica cu strigare.
– Licitatia este organizata si se va desfasura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin H.G. ru. TtSl 05.10.2017.
– Data si ora organizarii preselectiei; 02.10,2019, ora 16.00.
– Data si oralimita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie; 02.10.2019, ora 14.00.
– Lista partizilor care se liciteaza, pretul de pomire a licitatiei si pasul de licitatie pentru fiecare partida sunt afisate la sediul organizatorului si pe site-ul publicare@ocoalesilvice.ro.
Volumul total ( brut ) de materiale lemnoase fasonate oferite la licitatie este de; 176,0 mc, din care pe sortimente;
– Lemn pentru cherestea – 17610 mc
si, respectiv, pe specii si grupe de specii
– Gorun – 176,0 mc
– Materialele lemnoase fasonate care se ofera la vanzare provin din fondul
forestier proprietate publica certificat FSC.
– Materialele lemmnoase fasonate, ramase neadjudecate dupa incheierea licitatiei
se pot adjudeca prin negociere, in aceeasi zi, in conditiile prevazute de
prezentul regulament si de alte reglementari in vigoare.
– Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de 25.09.2019.

SPUNE-TI PAREREA