Mai multe proiectele mari  au dezvoltat comuna Prundu Bârgăului în ultimii ani. În total, este vorba de investiţii de peste 25 de milioane de euro, realizate de primarul comunei, Doru Crişan, în colaborare cu Consiliului Judeţean, dar şi cu finanţare de la Guvernul României.

I.BUGET LOCAL

41 de proiecte în valoare de 18 milioane lei (3,81 milioane EURO)

II.GUVERNUL ROMÂNIEI
1. Reabilitarea a peste 10 km de drumuri comunale – 6 milioane lei/ 1.5 milioane euro
2. Construirea unui centru multifuncțional-1,27 milioane lei (270.000 EURO)-Finalizat
3. Grădiniță cu 120 locuri-1,2 milioane lei (250.000 EURO)-Finalizat
4. Construirea unor locuințe de tip ANL pentru tineri- 2 milioane lei (420.000 EURO)-CNI-Finalizat + documentații depuse pentru un nou bloc;
5. Construirea unei școli generale-4,94 milioane lei (1 milion de EURO)-În derulare (40% realizat)
6. Construirea unui centru cultural modern- 2,8 milioane lei(590.000 EURO)-În derulare (80% realizat)
7. Construirea unui dispensar medical uman-3 milioane lei (630.000 EURO)-În derulare (80%realizat)
8. Reabilitare și eficientizare energetică la Școala Generală cu clasele I-IV Prundu Bîrgăului-2,72 milioane lei (570.000 EURO)-În licitație
9. Extinerea si modernizarea iluminatului public-1,2 milioane lei (250.000 EURO)-În fază de proiectare
10. Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pe UAT Prundu Bîrgăului-645.000 lei (136.000 EURO)-În licitație
11. Reabilitarea,eficentizarea energetică și mansardarea școlii profesionale din Prundu Bîrgăului-3,3 milioane lei (700.000 EURO)-Studiu de fezabilitate
12. Proiect pentru ’’Înlăturarea efectelor produse de inundații pe râul Bistrița la Prundu Bîrgăului’’-În execuție
13. Alte proiecte finanțate de Guvernul României.
TOTAL INVESTIȚII GUVERNUL ROMÂNIEI: 25,5 milioane lei (5,4 milioane EURO)

III.FONDURI EUROPENE

1. Doua proiecte de modernizare a 24.2 km de drumuri forestiere- 3 milioane euro;
2. Extinderea și modernizarea Unității Medico-Sociale Susenii Bîrgăului-4 milioane lei (850.000 EURO)-Finalizat
3. Asfaltare străzi în Prundu Bîrgăului (6,5 km)-4,33milioane lei (920.000 EURO)-Finalizat
4. Extinderea rețelei de apă și a celei de apă uzată menajeră-5,45 milioane lei (1,15 milioane EURO)-În derulare (90% realizat)
5. Modernizarea grădiniței cu program prelungit și dotarea acesteia-2,7 milioane lei (570.000 EURO)-În fază de proiectare
6. Amenajarea râului Secu-zona amonte DN17 în Prundu Bîrgăului-551.000 lei (117.000 EURO)- fază de proiectare
7. Amenajarea unor zone verzi și de liniște – 4,68 milioane lei (990.000 EURO)-Urmează semnarea contractului
8. Modernizarea de drumuri agricole și forestiere 7 km -4,7 milioane lei (1 milion de EURO)-În licitație
9. Alte proiecte.
TOTAL INVESTIȚII FONDURI EUROPENE: 37,17 milioane lei (7,87 milioane EURO)

CONSILIUL JUDEȚEAN:

Modernizarea DJ 172 D (Prundu Bărgaului-Bistrița Bârgăului – Colibita) 17 km – 37 milioane lei (8 milioane euro)

“Investitii majore în Prundu-Bârgăului în perioada 2012-2019 + proiecte în derulare: 64 de proiecte majore în valoare de 25.1 milioane EURO ( 117 milioane lei) 1.170 miliarde de lei vechi! Mulțumesc Domnului Primar Doru Crișan pentru parteneriatul corect pe care îl avem în ultimii ani pentru dezvoltarea comunității din Prundu Bârgăului”, a transmis preşedintele Consiliului Judeţean, Emil Radu Moldovan.

SPUNE-TI PAREREA