Începând din anul 2019  Municipiului Bistriţa va continua executarea lucrărilor de cadastru general – Lucrări sistematice de cadastru – cu personalul din aparatul propriu al primarului, adică funcţionari angajaţi ai primăriei.

Datorită faptului că pe unele sectoare cadastrale, măsurătorile au fost efectuate în perioada 2012- 2014  de fostul executant SC RAMBOLL SEE SRL, care nu a mai  continuat  lucrările,  este necesară remăsurarea  limitelor imobilului teren şi construcţii; bineînţeles că lucrările respective nu au fost plătite, decontarea lucrărilor s-a făcut doar pentru extrasele de CF înmânate, adică după înscrierea în CF a imobilelor.

În perioada 25.07.2019-31.07.2019 se vor măsura imobilele terenuri şi construcţii din sectorul cadastral nr.818 delimitat de str.N.Titulescu -str.Dogarilor -str.M.Kogalniceanu, astfel că,  vă solicităm ca să permiteţi accesul reprezentanţilor primărie Bistrița în incinta imobilului.

Precizăm că măsurătorile se vor efectua numai pentru exteriorul construcţiilor,  nu se vor efectua măsurători în interiorul constucţiilor.

La finalizarea documentaţiei cadastrale pentru sectorul cadastral nr.818 în care se regăseşte şi imobilul  din perimetrul mai sus menţionat, veţi fi anunţaţi în scris cu privire la data efectuării etapei de publicitate, prin afişarea documentelor tehnice cadastrale pentru o perioada de 60 de zile după care se va proceda la eliberarea noilor extrase de carte funciară din oficiu cu titlu gratuit.

SPUNE-TI PAREREA