Proiecte desfășurate în Bistrița-Năsăud au devenit exemple de reușită și bune practici la cea de-a XXII-a sesiune a “Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, Sibiu, 12-14 iunie 2019.”

Este vorba despre găsirea finanțării proiectului de restaurare a Bisericii Evanghelice Bistrița, în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional și despre proiectul de reabilitare a Colegiului Naţional ”Liviu Rebreanu” Bistrița, respectiv a Corpului A, unitate școlară ce aparţine Parohiei Evanghelice CA Bistrița.

Prefectul Ovidiu Victor Frenț a aprobat Raportul anual de activitate pe acest subiect și a delegat, în vederea transmiterii lui și a mesajului său, pe directorul de cancelarie Mihaela Ivan, care a subliniat bunele relații între toate minoritățile etnice la Bistrița-Năsăud: „ Etnia este un detaliu important, dar înțelegerea dintre noi ne face să putem să mergem împreună și să dezvoltăm comunități. Pe lângă cele două proiecte care au devenit etalon, împreună cu autoritățile județene, locale și ONG-uri, desfășurăm multe altele. Diferențele ne apropie și găsim mereu căi de comunicare și rezolvare a oricăror situații.”

“Una dintre cele mai bune vești primite anul acesta privește reabilitarea Colegiul Naţional Liviu Rebreanu, unitate școlară ce găzduiește clase cu predare în limba germană, pentru care s-au depus nenumărate eforturi de identificare a unor soluții de finanțare, reabilitarea fiind atât de necesară. Iată că prin efort comun al autorităților locale și guvernamentale am reușit cu sprijinul Guvernului României, în special al ministrului Dezoltării Regionale și Administrației Publice, Daniel Suciu, să fie identificată sursa de finanțare, respectiv Compania Națională de Investiții care va bugeta realizarea lucrărilor de reabilitare și modernizare, atât de necesare clădirii, monument istoric și liceu de prestigiu, unde învață un număr de 1.670 de elevi bistrițeni, școală etalon la nivel național ce a dat generații de oameni de valoare, Bistriței, României și Europei. Este o investiție de circa 10 milioane de euro pentru care consiliul local Bistrița a aprobat proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” SA, a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării lucrărilor. ( HCL nr. 89/21.05.2019 și HCL nr. 92/30.05.2019) Pot să vă spun că eforturile pentru identificarea finanțării au fost mari, problema fiind prezentată la multe întâlniri și dezbateri inclusiv la întâlnirea de anul trecut a Comisiei mixte guvernamentale româno-germane de la Berlin”, a fost mesajul transmis de Mihaela Ivan în cadrul întâlnirii oficiale de la Sibiu.

“O activitate deosebit de importantă atât pentru etnicii germani cât și pentru Municipiul Bistrița și turismul din județ, este realizarea parteneriatului între Primăria Municipiului Bistrița și Parohia Evanghelică CA Bistrița pentru depunerea spre finanțare a proiectului de restaurare a Bisericii Evanghelice Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional. Proiectul a primit finanțare din fonduri europene prin intermediul Programului Operațional Regional având o valoare de circa 4 milioane de euro. Momentan, lucrările de reabilitare sunt în plină desfășurare”, a mai spus Mihaela Ivan, şeful de cabinet al Instituţiei Prefectului.

În cadrul sesiunii de la Sibiu, s-a discutat stadiul îndeplinirii proiectelor prevăzute în Protocolul încheiat cu ocazia sesiunii precedente a Comisiei mixte (Berlin, iunie 2018) și a fost convenită inițierea unor noi proiecte vizând păstrarea și consolidarea identității culturale a persoanelor aparținând minorității germane din România.

Amintim că primul mandat al României de Președinție a Consiliului UE se derulează în baza principiului „coeziunii ca valoare europeană comună” înțeleasă ca unitate, egalitate de tratament și convergență.

În acest context, au fost evidențiate eforturile celor două părți pentru păstrarea patrimoniului cultural, mai ales a bisericilor fortificate, acesta fiind și unul dintre obiectivele Președinției române, aspect abordat și cu prilejul reuniunii informale a miniștrilor pentru afaceri europene pe tema patrimoniului cultural european (Paris, 3 mai 2019), co-prezidate de ministrul George Ciamba.

Lucrările celei de-a XXII-a sesiuni a Comisiei interguvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România, organizate joi, 13 iunie 2019, la Sibiu, au fost conduse de cei doi co-preşedinţi, George Ciamba, ministru delegat pentru afaceri europene și Bernd Fabritius, Însărcinat al Guvernului Federal german pentru imigranți și minorități naționale în cadrul Ministerului Federal de Interne. Au fost prezenți și ambasadorul României în Republica Federală Germania, Emil Hurezeanu, respectiv ambasadorul Republicii Federale Germania în România, Cord Meier-Klodt.

SPUNE-TI PAREREA