Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea concursului de recrutare, în data de 30 mai 2019 (orele 10.00) proba scrisă și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise), pentru ocuparea funcției publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad asistent la Serviciul de protecţie civilă şi voluntariat pentru situaţii de urgenţă din cadrul Primăriei municipiului Bistrița.
Condiţii specifice de participare:
– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de științe: știinte ale comunicării sau științe administrative;
– să aibă minim 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul va consta în trei probe: selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul resurse umane și organizare, în termen de 8 zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv în perioada 15 mai 2019 – 22 mai 2019, între orele 8.30 – 16.00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8.30 – 13.30.
Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 15 mai 2019.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane, organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon 0263-224706, int. 175, e-mail primaria@primariabistrita.ro, persoană de contact: Rus Alina-Ramona, consilier superior.

SPUNE-TI PAREREA