Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea, în data de 11 iunie 2019, orele 10.00 (proba scrisă) și în data de 14 iunie 2019, orele 10.00 (interviul), concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, pe durată nedeterminată, de consilier, clasa I, grad superior la Serviciul investiții clădiri din cadrul Direcției tehnice.

Condiţii specifice de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea arhitectură sau în ramura ştiinţe inginereşti, specializările: construcții civile, industriale și agricole sau inginerie economică în construcţii;
– să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în trei probe : selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.
Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – str. Liviu Rebreanu nr. 18.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrița, Biroul resurse umane şi organizare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv în perioada 10 mai 2019 – 29 mai 2019, între orele 8.30 – 16.00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8.30 – 13.30.
Anunțul și bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei și pe site-ul www.primariabistrita.ro (informaţii cetăţeni – anunţuri, posturi vacante) începând cu data de 10 mai 2019. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul resurse umane şi organizare din cadrul Primăriei Bistriţa, Piaţa Centrală nr. 6, camera nr. 8, telefon: 0263-224706, int. 175, e-mail primaria@primariabistrita.ro, persoană de contact: Sârb Ionuța-Mirela, consilier superior.

SPUNE-TI PAREREA