Solicitanţii de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019, pentru implementarea unor proiecte de interes public în domeniile tineret, protecţia mediului, sport, cultură, educaţie, social, relaţii internaţionale şi interdisciplinar, mai au la dispoziţie câteva zile pentru depunerea documentaţiei de solicitare a finanţării, termenul limită de depunere a proiectelor fiind 13 mai 2019, ora 16.00.
Procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile este reglementată de ghidurile solicitanţilor, care pot fi consultate pe site-ul www.primariabistrita.ro, secţiunea „Consiliul local”, rubrica „Finanţări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în  Bistriţa, strada Gheorghe Şincai, nr. 2.
Valoarea finanțării solicitate / proiect se va încadra între 3.000 și 15.000 de lei.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face în concordanţă cu Programul anual, în limita fondurilor publice alocate de Consiliul Local al municipiului Bistriţa pentru fiecare domeniu. Deoarece susţinerea financiară din partea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nu se poate ridica la mai mult de 90% din bugetul total al proiectului, contribuţia beneficiarului de finanţare trebuie să fie de minim 10% din valoarea totală a proiectului.
Documentaţia de solicitare a finanţării, însoţită de o scrisoare de interes întocmită conform modelului prevăzut în Ghidul solicitantului, se va depune într-un exemplar pe suport de hârtie şi în format electronic (CD sau DVD) la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2. Documentele se introduc într-un plic sigilat la care se anexează scrisoarea de interes.

SPUNE-TI PAREREA