Primăria Municipiul Bistriţa anunțat astăzi că va atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2019, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Sesiunea de depunere a proiectelor în vederea solicitării finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019 va avea loc în perioada 24 aprilie – 13 mai 2019.

Procedura de acordare a finanţărilor nerambursabile este reglementată de ghidurile solicitanţilor, care pot fi consultate pe site-ul www.primariabistrita.ro, secţiunea “Consiliul local”, rubrica “Finanţări nerambursabile” sau la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, situată în  Bistriţa, Strada Gheorghe Şincai, nr. 2.

Solicitanţii de finanțare pot fi persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu domeniile prevăzute în Programul anual al finanţărilor nerambursabile.

Obiectivul prioritar al programului de finanţare pentru anul 2019 este Dinamizarea Târgului Mare al Bistriţei, care va avea loc în perioada 23 august – 1 septembrie 2019.

Documentaţia de solicitare a finanţării se va depune la Centrul de Relaţii Publice al Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, str. Gheorghe Şincai, nr. 2.

Termenul limită de depunere a proiectelor, conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, este 13 mai 2019, ora 16.00. Accelerarea procedurii de selecţie se datorează necesităţii de demarare a proiectelor asociaţiilor şi fundaţiilor din municipiul Bistriţa care solicită finanţare de la bugetul local.

Durata proiectelor se va încadra în intervalul de timp cuprins între 18 iunie şi 15 noiembrie 2019, cu excepţia proiectelor care presupun activităţi planificate în luna decembrie 2019, pentru care acest termen se prelungește.

Selecţia şi evaluarea proiectelor se va realiza în perioada 14 – 22 mai 2019, lista finală a beneficiarilor de finanţare fiind aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

Informaţii suplimentare cu privire la procedura de selecţie pot fi obţinute la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, situat în Bistriţa, Piaţa Centrală, nr. 6, Direcţia Integrare Europeană, telefon 0263/223923 (int. 183).

Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu pentru activităţi nonprofit cuprinde domeniile: tineret, sport, educaţie, protecţia mediului, relaţii internaţionale, interdisciplinar, social şi cultură pentru anul 2019, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, în valoare totală de 300.000 lei.

Sumele, defalcate pe domenii de activitate, propuse pentru finanţare sunt următoarele:

Nr. Crt.

Domeniul de activitate

Suma aprobată

– lei –

1.

Tineret

30.000

2.

Sport – sporturi individuale şi sportul pentru toţi

55.000

3.

Educaţie

30.000

4.

Protecţia mediului

25.000

5.

Relaţii internaţionale

20.000

6.

Interdisciplinar

40.000

7.

Social

40.000

8.

Cultură

60.000

 

TOTAL

 

SPUNE-TI PAREREA