Ieri, 29 martie 2019, în Ședința de Guvern a fost adoptată, la inițiativa Ministerului Apelor și Pădurilor, Hotărârea privind aprobarea obiectivului de investiții „Mărirea gradului de siguranţă a Acumulării Colibiţa, judeţul Bistrița Năsăud”, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestuia.

Obiectivul central al proiectului constă în reducerea riscului de producere a inundațiilor, în bazinul hidrografic Bistrița, favorizate de schimbările climatice, prin aducerea la parametrii optimi de funcționare ai acumulării Colibița, cu efecte asupra populației, bunurilor materiale și obiectivelor social-economice. Măsurile vizate se referă pe de o parte la punerea în siguranță a acumulării Colibița și pe de altă parte la protecția împotriva inundațiilor și combaterea proceselor de eroziune a albiei și malurilor în aval (râu Bistrița și Valea Bârgăului).

Valoarea totalǎ a investiţiei (inclusiv TVA) este de 234.864 mii lei, iar durata totală de realizare a investiției este 36 luni. Realizarea investiției va conduce reabilitarea barajului Colibița (volum de acumulare total de 100 mil mc), se va amenaja albia pe o lungime de 16,6 km și se vor realiza lucrări de protecție la inundații pe o lungime de 19,7 km.

Punerea în siguranța a acumulării Colibița va conduce la evitarea pierderilor de vieți omenești (atât prin diminuarea hazardului, cât și a pagubelor la inundații) în 16 localități aflate aval de acumularea Colibiţa, de-a lungul râului Bistrița până la confluența cu râul Şieu. De asemenea, se vor asigura și proteja resursele de apă, se vor regulariza debitele și se va asigura o stare de echilibru a regimului hidrostatic și hidrodinamic al apelor subterane, cu amenajarea celor de suprafață, și se va proteja și îmbunătăți calitatea mediului și a standardelor de viață prin apărarea împotriva efectelor distructive ale apelor.

Totodată, realizarea obiectivului de investiții va asigura protecția râului Bistrița și a afluentului său de dreapta, râu Bârgău, respectiv combaterea proceselor de eroziune a albiei și malurilor.

Investiția cuprinde următoarele obiecte:

Reabilitare baraj Colibiţa (impermeabilizarea amonte a barajului Colibiţa, reabilitarea coronamentului barajului, impermeabilizări în galeria de injecții și drenaj, consolidare şi protecţie pentru versanții barajului Colibiţa, lucrări la casa vanelor golirii de fund şi galeria de acces la casa vanelor golirii de fund, realizarea unui sistem performant de aparatura de măsură și control, etc)
Măsuri de reducere a riscului la inundaţii aval Baraj Colibiţa pe râul Bistriţa şi Bârgău. Lucrări hidrotehnice pe cele două râuri constau în amenajarea albie, consolidări de mal, apărări contra inundațiilor, praguri de fund pentru stabilizarea albiei în plan).
Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.

Informații suplimentare:

Acumularea Colibiţa asigură producerea energiei electrice, atenuarea viiturilor prin evitarea pagubelor din aval, în vederea apărării localităților Bistrița Bârgăului, Prundu Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului, Josenii Bârgăului, Rusu Bârgăului, Livezile, municipiul Bistrița, combaterea eroziunii solului, agrement, sport, turism, activități piscicole.

Această zonă are numeroase puncte de atracție culturală, istorică și turistică cum ar fi: construcții medievale, biserici și clădiri vechi de 600 ani, rezervații naturale etc., care conferă un potențial turistic atractiv ce trebuie păstrat.

Sursa: apepaduri.gov.ro

SPUNE-TI PAREREA