Conform buletinului statistic lunar realizat de Agenția Regională de Statistică Bistrița-Năsăud, producţia industrială a judeţului s-a situat în luna decembrie 2018 cu 3,1% sub nivelul aceleiași luni a anului precedent. Faţă de luna anterioară producția a scăzut cu 18,6%. În anul 2018 s-a înregistrat o scădere a producției industriale cu 3,1% față de anul precedent.
În luna decembrie 2018 s-au înregistrat creșteri față de luna corespunzătoare a anului trecut în următoarele activități: fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (42,9%), industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații (34,6%), fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (28,8%) și fabricarea echipamentelor electrice (8,8%).
Scăderi faţă de luna corespunzătoare din anul precedent au înregistrat activităţile: fabricarea produselor textile (-36,9%), industria metalurgică (-21,3%), industria alimentară (-14,2%), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu
excepţia mobilei (-11,9%) și fabricarea pieselor pentru autovehicule de transport rutier (-6,0%). Comparativ cu luna anterioară s-au înregistrat creșteri ale producției industriale în următoarele domenii: fabricarea de mașini, utilaje și echipamente n.c.a. (14,3%) și fabricarea pieselor pentru autovehicule de transport rutier (0,9%). Scăderi faţă de luna anterioară au înregistrat activitățile: industria metalurgică (-40,7%), fabricarea produselor textile (-38,2%), fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice (-32,7%), industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații (-31,5%), fabricarea echipamentelor electrice (-29,8%), prelucrarea lemnului, fabricarea
produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei (-26,0%) și industria alimentară (-8,1%).

Cifra de afaceri realizată de agenţii economici cu activitate preponderent industrială a scăzut în luna decembrie 2018 cu 18,0% faţă luna decembrie a anului anterior. Comparativ cu luna precedentă s-a înregistrat o scădere a cifrei de afaceri cu 25,7%. Cifra de afaceri a anului 2018 a scăzut cu 0,4% față de anul trecut. Peste o treime din cifra de afaceri realizată în industrie în luna decembrie a anului curent a fost realizată din livrări interne (39,1%). Din totalul cifrei de afaceri realizată din exporturi (60,9%), cea mai mare parte (91,3%) a fost realizată în zona Euro.

Agenţii economici cu sediul în judeţ au realizat în luna octombrie 2018 exporturi în valoare de 73966 mii euro, cu 8,9% sub nivelul lunii corespunzătoare a anului anterior şi cu 14,5% peste nivelul lunii precedente.
Distribuţia pe principalele ţări partenere a exporturilor judeţului în perioada ianuarie-octombrie 2018 este următoarea: Germania (39,1%), Italia (18,5%), Ungaria (10,5%), Franța (6,7%) și Republica Moldova (6,1%).
În perioada ianuarie-octombrie 2018, volumul exporturilor realizate a fost de 685389 mii euro, cu 15238 mii euro (2,2%) mai mic comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Volumul importurilor realizate de agenţii economici din judeţ a fost în luna octombrie 2018 de 72037 mii euro, cu 19,5% mai mare comparativ cu aceeaşi lună a anului precedent. Faţă de luna anterioară volumul importurilor a crescut cu 20,0%.
Repartiţia pe principalele ţări partenere a importurilor judeţului în perioada 01.01-31.10.2018 este următoarea: Germania (18,9%), Italia (11,8%), Ungaria (10,8%), China (10,2%), Republica Moldova (7,8%), Turcia (7,5%) și Republica Cehă (4,3%).
În perioada 1.01-31.10. 2018 volumul importurilor realizate a fost de 584891 mii euro, cu 28525 mii euro (5,1%) mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Soldul balanței comerțului exterior în luna octombrie 2018 a fost pozitiv (1929 mii euro).

SPUNE-TI PAREREA