Pe lângă panseluțe, mozaicuri din flori și toaletarea copacilor, șefii și angajații Direcțieid e Servicii Publice din Bistrița se ocupă de o treabă mult mai importantă, care apare cel mai des în dicuția cetățenilor: administrarea şi întreţinerea reţelei stradale din municipiul Bistriţa şi localităţile componente, a aleilor pietonale, a pasajelor şi trotuarelor aferente acestei reţele, precum și programul anual de deszăpezire.

Evident, în limita bugetului local. Totuși, bugetul local nu pare deloc zgârcit cu cei care sunt angajați la această direcție: doi directori, doi șefi de serviciu, șapte inspectori, doi referenți plus alți șefi de birouri și servicii, șefi sau simpli muncitori.

Mulți dintre ei au sporuri de condiții vătămătoare, chiar dacă vătămătoare sunt doar condițiile în care bistrițenii circulă zilnic pe străzile din oraș.

Directorul executiv al DSP are un salariu brut de 13300 lei, iar directorul adjunct, 11400, în timp ce șefii de serviciu au, fiecare, salariul brut de 10450 lei.

Un consilier superior câștigă peste 8000 de lei, iar ceilalți între 4497 și 7810 lei (salarii brute).

Nici salariile muncitorilor calificați sau necalificați nu sunt de disprețuit: cu sporuri de condiții vătămătoare, salariile sunt între 2500 și 3700 lei, în condițiile în care există absolvenți de studii superioare ale căror salarii nu sunt deloc mai mari.

Iată lista completă cu salariile:

SALARII DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA LA 30.09.2018

Conform informațiile afișate pe site-ul Primăriei Bistrița. Direcţia Servicii Publice Bistriţa are în principal, următoarele atribuţii:

 • monitorizează, întreţine şi exploatează centralele termice montate la instituţiile din subordinea Consiliului local al municipiului Bistriţa ( unităţi de învăţământ, servicii şi direcţii din subordinea Consiliului local al municipiului Bistriţa şi Primăriei municipiului Bistriţa ), precum şi la blocurile de locuinţe construite prin A.N.L.
 • executa, verifica si efectueaza revizia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar.
 • asigură administrarea şi întreţinerea reţelei stradale din municipiul Bistriţa şi localităţile componente, a aleilor pietonale, a pasajelor şi trotuarelor aferente acestei reţele, conform programului aprobat în limita fondurilor alocate din bugetul local.
 • execută lucrări de reparaţii ale tramei stradale, al aleilor şi trotuarelor deteriorate în municipiul Bistriţa şi al localităţilor componente;monitorizează permanent starea drumurilor şi străzilor şi face propuneri pentru repararea acestora;întocmeşte şi
 • realizează programul anual de deszăpezire
 • asigură întreţinerea şi executarea lucrărilor de reparaţii la imobilele aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa in baza unei comenzi si a unui deviz de lucrări elaborate de Direcţia de resort
 • administrează şi asigură întreţinerea spaţiilor de joaca pentru copii, a mobilierului urban (coşuri reziduuri menajere, bănci, fântâni arteziene şi fântâni de băut apa, ceasuri publice);asigură funcţionarea şi întreţinerea instalaţiilor de semaforizare, a indicatoarelor si marcajelor rutiere;
 • execută lucrări de reparaţii şi întreţinere la obiectivele afectate de calamităţi naturale din municipiul Bistriţa şi localităţile componente;
 • asigură amenajarea spaţiilor verzi publice de pe raza municipiului Bistriţa, prin plantări de arbori şi arbuşti ornamentali şi întreţinerea acestora în vederea dirijării creşterii;
 • întreţine vegetaţia arboricolă de talie mare prin tăieri de regenerare şi redimensionare a coroanei;
 • realizează plantaţiile floricole (mozaicuri, masive florale) pe scuaruri, peluze şi aliniamente stradale;
 • întreţine plantaţiile florale şi suprafeţele gazonate, prin lucrări specifice (udat, plivit, prăşit, cosit);
 • asigură întreţinerea şi funcţionarea bazei de producţie – sere şi pepinieră, în care execută lucrări de producere a materialului dendro-floricol necesar spaţiilor verzi publice de pe raza municipiului;
 • asigură serviciul de deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie pentru asociaţiile de proprietari/locatari, persoane fizice, agenţi economici, instituţii publice ;
 • gestioneză exploatarea mijloacelor de transport şi utilajelor din dotarea Primăriei municipiului Bistriţa şi asigură întreţinerea acestora;
 • execută lucrări de reparaţii la maşinile şi utilajele din dotare;
 • asigură administrarea şi întreţinerea ştrandului municipal Codrişor în sezonul estival;
 • asigură administrarea Capelei mortuare, a cimitirului uman şi a Adăpostului pentru câinii fără stăpân de pe str. Simpozionului, nr. 2, respectând legislaţia în vigoare;
 • asigură buna funcţionare a ecarisajului în municipiul Bistriţa, prinderea câinilor cu tranchilizante, adăpostirea şi hrănirea lor conform legislaţiei în vigoare.
 • reglementează, autorizează şi monitorizează funcţionarea serviciului public de transport local în municipiul Bistriţa;
 • reglementează, autorizează şi monitorizează funcţionarea serviciului public de transport în regim de taxi în municipiul Bistriţa;
 • monitorizează activităţile de salubrizare;
 • execută şi monitorizează activităţile de depozitare deşeuri pe raza municipiului Bistriţa;
 • reglementează şi monitorizează funcţionarea serviciului de iluminat public în municipiul Bistriţa
 • pune în aplicare Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Bistriţa, care reglementează norme privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Bistriţa;
 • execută acţiuni specifice în vederea depistării vehiculelor care se află abandonate sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Bistriţa şi aducerea la îndeplinire a procedurii legale în cazul acestor vehicule, constată contravenţiile săvârşite, ca urmare a nerespectării prevederilor legale în acest domeniu şi aplică sancţiuni contravenţionale, întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi încasează amenzile contravenţionale în acest domeniu;
 • identifică, amenajează şi întreţine spatiile de parcare;
 • poate încheia contracte cu terţii pentru îndeplinirea atribuţiilor, în condiţiile respectării prevederilor legale.

SPUNE-TI PAREREA