Proiectul „Impact Lechința” a fost lansat astăzi oficial. La lansare au participat vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Țintean, primarul comunei Lechința, Romeo Florian, reprezentanții asociațiilor implicate în proiect, locuitori ai comunei.

Obisectivul principal al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate (DLI 360), din comunitatea marginalizată Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sîngeorzu Nou, în care există populație aparținand minorității rome în proporție de 17,3%.

Proiectul este realizat din fonduri europene și guvernamentale. Valoare totala proiect eligibila: 25935.643.7 lei, din care valoare eligibila nerambursabila: contributie UE 21.653.822.74 lei si contributie nationala 3.623.222.17 lei, iar restul de 658.598.79 lei reprezinta valoarea co-finantarii eligibile a Beneficiarului. Proiectul se derulează până în octombrie 2020.

Proiectul este realizat de Consiliul Județean, Fundația Sătean, Centrul de Consultanță și Studii Europene, Primăria Lechința, Liceul Tehnologic Lechința, Asociația Proactiv Bistrița.

Obiective specifice:

  • Creșterea accesului la educație pentru 200 de copii defavorizați din comunitatea marginalizată Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou, expuși fenomenului de abandon și părăsire timpurie a școlii, prin măsuri incluzive și specifice.
  • Creșterea ocupării pe cont propriu, prin desfășurarea de sesiuni de informare, consiliere, consultanță și instruire cu privire la antreprenoriat, capacitarea membrilor comunității privind demararea unei afaceri, având la baza următoarele măsuri: campanie de promovare a spiritului antreprenorial, cursuri de Competențe antreprenoriale, realizare sesiuni de mentorat pentru 600 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizată Lechința, satele Lechința, Vermes, Chiraleș și Sângeorzu Nou, și acordare de sprijin financiar și tehnic în inițierea unei afaceri pentru 20 persoane.
  • Cresterea accesului la serviciile sociale, medicale si socio-medicale, pentru 1000 de persoane defavorizate din comunitatea marginalizată Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou prin furnizarea de pachete integrate.
  • Creșterea calitătii vieții membrilor comunității Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou, prin îmbunătățirea condițiilor de locuit, pentru un număr de 200 persoane, 50 de gospodării sărace și supraaglomerate diminuand pericolul pe care locuirea precară îl aduce asupra educației, sănătății și ocupării.
  • Creșterea procentului de siguranță locativă, prin acordarea de asistență juridică și sprijin financiar, în 36 de luni, pentru 50 de persoane dezavantajate din comunitatea marginalizată Lechința, satele Lechința, Vermeș, Chiraleș și Sângeorzu Nou, în vederea reglementarii actelor de proprietate, a căror lipsă limitează substanțial accesul la serviciile publice.
  • Dezvoltarea și implementarea unui sistem de management și control performant al proiectului prin monitorizarea continuă a rezultatelor obținute, în vederea maximizarii impactului proiectului asupra grupului țintă vizat într-o perioada de 36 luni.

 

 

SPUNE-TI PAREREA