Se apropie cu pași repezi începerea unui nou an școlar.  Elevii sunt așteptați de sute de școli fără autorizație de securitate la incendiu, cu manuale greșite, cadre didactice insuficiente și spații inadecvate care, cumulate, afectează sever calitatea actului educațional.

Pe de altă parte, mii de copii cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă cu probleme de dezvoltare și dificultăți de învățare mai mici sau mai mari se întorc, alături de colegii lor, la școală pentru încă un an în care nu vor avea acces la servicii logopedice, consilieri școlari sau la suportul unui profesor de sprijin.

Într-o situație particulară sunt copiii diagnosticați cu tulburări din spectrul autist încadrați în învățământul de masă pentru care legislația în vigoare prevede prezența unui facilitator școlar plătit de familie.

Nu există statistici oficiale cu privire la numărul copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist din învățământul de masă care au nevoie de programe adaptate, serviciile profesorilor de sprijin și ale consilierilor școlari, precum și de servicii de logopedie pentru a compensa problemele cu care se confruntă și pentru a asigura succesul integrării educaționale a acestora, însă mii de astfel de elevi cu cerințe educative speciale rămân pe dinafară deoarece școlile și grădinițele în care învață nu beneficiază de consilieri școlari, logopezi sau profesori de sprijin iar familiile nu își permit plata unui facilitator școlar.

Solicităm pe această cale Ministerului Educației Naționale:

  1. a) Să realizeze la începerea anului școlar o situație statistică a copiilor cu cerințe educative speciale integrați în învățământul de masă la nivel național și defalcat pe județe, precum și comunice public care este numărul de profesori de sprijin, logopezi, consilieri școlari care lucrează efectiv cu acești copii, la nivel național și defalcat pe județe.
  2. b) Să ia măsurile necesare pentru a se asigura că Inspectoratele școlare respectă legislația în vigoare privind personalul de suport și faptul că acesta este disponibil pentru fiecare din acești copii și tineri pentru a le oferi o șansă reală la educație de calitate, indiferent de localitatea în care domiciliază elevul.
  3. c) Asigurarea personalului necesar funcționării optime a Centrelor de Resurse și Asistență Educațională, precum și a Serviciilor de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională
  4. d) Normarea și încadrarea corespunzătoare a profesorilor itineranți și de sprijin astfel încât de serviciile acestora să beneficieze fiecare copil cu cerințe educative speciale, indiferent de localitatea de domiciliu sau unitatea de învățământ în care aceștia sunt încadrați.
  5. e) Normarea corespunzătoare a personalului din Cabinetele de asistență psihopedagogică care funcţionează în unităţi de învăţământ preuniversitar (în prezent un consilier școlar ar trebui să ofere servicii de consiliere pentru 800 de elevi sau 400 de preșcolari și nici măcar această încadrare ineficientă nu se respectă.
  6. f) Normarea corespunzătoare a personalului din circumscripțiile logopedice. (În prezent un profesor logoped acoperă o zonă de intervenţie/ circumscripţie logopedică de cel puţin 500 de copii/elevi din grădiniţe şi din clasele I-IV și nici măcar această încadrare complet ineficientă nu se respectă.
  7. g) Pentru copiii cu CES care necesită serviciile unui facilitator pe parcursul programului şcolar, dacă părinţii/reprezentantul legal nu pot/poate asigura facilitator, situație constatată în urma anchetei sociale, primăriile de domiciliu să asigure subvenționarea servicilor de însoțire necesare iar acestea să se includă în contractul cu unitatea de învăţământ.
  8. h) Subvenționarea terapiilor și serviciilor de recuperare pentru copiii cu CES integrați în învățământul de masă în limita recomandată de medicul specialist să se facă de către primăriile de domiciliu.
  9. i) Prevederi legale care să vizeze adaptarea conținutului subiectelor de la testările și examenele naționale în funcție de programele adaptate după care învață elevii cu cerințe educative speciale.
  10. j) Desemnarea unor responsabili de caz care să aibă obligatoriu formare de specialitate prin cursuri acreditate și acordarea unor indemnizații cadrelor didactice care îndeplinesc rolul de responsabil de caz pentru copiii cu cerințe educative speciale, precum și remunerarea superioară a cadrelor didactice care lucrează direct cu copiii cu cerințe educative speciale.

Copiii cu cerințe educative speciale sunt diferiți, nu inferiori și viitorul lor depinde în mod direct și nemijlocit de calitatea serviciilor educaționale de care beneficiază în școli.

Asociația Autism Europa – Centrul de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț

SPUNE-TI PAREREA