Direcția de Administrare a Piețelor din Municipiul Bistrița anunţă organizarea în data de 18 iulie 2018, orele 10.00 – proba practică, respectiv, 20 iulie 2018, orele 10,00 – interviul, concursului pentru ocuparea postului vacant pe durată nedeterminată de muncitor necalificat, treapta I la Compartimentul încasare și întreținere Piața Decebal.

Condiţii specifice de participare:

–      Studii generale

Concursul pentru ocuparea postului vacant susmenţionat se va desfăşura la sediul Direcției de Administrare a Piețelor, str. Cuza Vodă nr. 2 şi va consta în trei probe:

–       selecţia dosarelor,

–       proba practică

–       interviu.

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv din data de 26.06.2018, până la data de 09.07.2018, orele 16,00, la sediul Direcției de Administrare a Piețelor din Municipiul Bistriţa, str. Cuza Vodă nr. 2 iar informaţii suplimentare se pot obţine la compartiment buget, finanțe, achiziții, resurse umane, telefon 0263/212041.

SPUNE-TI PAREREA