„Chiar dacă a fost o perioadă agitată, cu moțiune de cenzură, am susținut și votat legi bune pentru oameni. Astfel, in institutiile publice locale un procent de 5% din posturile existente şi bugetate din personalul contractual în instituțiile publice este prevăzut să fie ocupat de tinerii dezavantajați. Procentul se aplică la numărul total de angajaţi cu contract individual de muncă”, a spus deputatul PSD, Daniel Suciu.

Potrivit legii, TINERI DEZAVANTAJAȚI sunt persoanele care:

– au vârste cuprinse între 16 și 26 de ani;
– nu au vechime în muncă sau de de cel mult 12 luni;
– se află în sistemul de protecție a copilului;
– provin din sistemul de protecție a copilului și au un copil sau mai mulți în întreținere;
– s-au aflat sau se află în evidența serviciului de probațiune;
Perioada maximă a contractelor de muncă pe perioadă determinată este de 24 de luni.

Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) și Serviciile publice de asistență socială sunt obligate să acorde sprijin tinerilor dezavantajați în completarea și depunerea dosarului de participare pentru selecția în vederea angajării printr-o procedură simplificată.

Legea se aplică instituţiilor publice de la nivel local care pot să angajeze forţă de muncă pe bază de contract individual de muncă şi care sunt finanţate de la bugetul de stat sau local, exceptie facand instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională.

Potrivit legii, instituțiile publice de la nivel local ce vor putea angaja tineri dezavantajați sunt următoarele:

– aparatul de specialitate al primarului;
– aparatul de specialitate al consiliului judeţean;
– consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliile judeţene;
– furnizorii de servicii sociale;
– operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene;
– instituţiile publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale consiliilor locale sau județene. De asemenea, procedura de recrutare şi încadrare a tinerilor dezavantajaţi este mult simplificată.

SPUNE-TI PAREREA