Camera de Comerț și Industrie Bistrița-Năsăud  implementează în parteneriat cu solicitantul Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”,  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj,  Camera de Comerț și Industrie Maramureș, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Satu-Mare și Centrul pentru Politici Publice, proiectul „Start Up Plus în Nord-Vest” contract POCU/93/3/7/103946. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: Locuri de muncă pentru toți, Operațiunea: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

Obiectivul proiectului este creșterea ocupării în regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu-Mare și Sălaj) prin susținerea înființării și dezvoltării de întreprinderi cu profil nonagricol în zona urbană. Valoarea totală a proiectului: 18.635.695 lei, din care cofinanțare UE în valoare de 15.779.946,78 lei. Proiectul va fi implementat în perioada 14 martie 2018 – 13 martie 2021.

În urma implementarii proiectului vor rezulta:

  • 63 IMM-uri finanțate cu maxim  178. 000 lei fiecare;
  • Cel puțin 550 persoane (angajați, inactivi, șomeri, pensionari, studenți) vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea compețentelor antreprenoriale prin participarea la cursul gratuit de competențe antreprenoriale;
  • Minim 126 noi locuri de muncă create.

Activitățile din cadrul proiectului sunt în totalitate gratuite și se desfășoară în etape: sesiuni de informare și selecție grup țintă, cursuri de antreprenoriat, concurs de planuri de afaceri, stagii de practică în companii cu domenii de activitate similare, sprijin pentru înființarea afacerii, consiliere și mentorat personalizate, sprijin și monitorizare în vederea implementării planului de afaceri și utilizării în condiții optime a finanțării nerambursabile obținute.

Pentru informaţii suplimentare, înscriere în proiect, vă stăm la dispoziţie la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud, din Bistriţa, Str. P. Ispirescu, nr. 15A, tel./fax: 0263-230640, e-mail: startup103946@gmail.com, startup.prois-nv.ro;

Persoana de contact: Creanga Catalina-Coordonator proiect (P2) telefon 0733-900209;

                                       Hurjui Ramona -telefon 0733-900203.

SPUNE-TI PAREREA