Consiliul Local al municipiului Bistrița este convocat la ședința programată pentru joi, 19 aprilie 2018. Ordinea de zi a ședinței cuprinde:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe anul 2017;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al municipiului Bistriţa pe trimestrul I 2018;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2018;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2019;
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2019;
6. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ în vederea acordării titlului de „Colegiu” pentru Liceul de Muzică „Tudor Jarda”;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistrița pentru activitatea sportivă a copiilor și juniorilor;
8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului public de interes local cu personalitate juridică „Direcţia de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa”;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului Bistrița a unor bunuri imobile, constând în construcții și amenajări la terenuri, situate în Bistrița, localitatea componentă Unirea, care nu sunt de uz sau interes public;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării blocurilor de locuinţe pentru tineri, construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Bistriţa, zona Subcetate – etapa III, în vederea înscrierii în evidenţele de carte funciară şi vânzării către actualii chiriaşi;
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, în baza Legii nr. 550/2002;
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru valorificarea spațiului proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în strada Liviu Rebreanu nr. 46;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 52.981 mp, proprietate privată a Municipiului Bistriţa, situat în zona Subcetate, în vederea realizării proiectului „Amenajare spații verzi în zona Subcetate”;

SPUNE-TI PAREREA