Pentru evitarea producerii acestor tipuri de evenimente, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud reaminteşte cetăţenilor următoarele măsuri de prevenire:
• Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt este interzisă;
• Obligativitatea obținerii permisului de lucru cu foc deschis, în mod gratuit, de la nivelul primăriilor, prin grija Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență care deservește fiecare comunitate;
• Realizarea arderii doar în locuri special amenajate, cu respectarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
• Supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului, după terminarea activităţii;
• Utilizarea focului deschis la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), respectiv de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.) este interzisă;
• Asigurarea mijloacelor tehnice pentru stingerea de îndată a focului (rezervor cu apă, găleţi, lopată, sapă, cazma), atunci când acesta scapă de sub control;
• Responsabilizarea adulţilor în ceea ce priveşte jocul copiilor cu focul şi accesul acestora la sursele de foc (chibrituri, brichete, lumânări, lămpi cu gaz etc).
Conform datelor statistice gestionate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud, în anul 2017 s-au derulat 154 intervenţii pentru stingerea incendiilor de vegetaţie uscată şi mirişti. Din păcate, în ultimii cinci ani, două persoane şi-au pierdut viaţa, iar altele au avut de suferit din cauza acestui tip de risc (în general arsuri la nivelul membrelor superioare în încercarea de a limita incendiile scăpate de sub control).
Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, se sancţionează contravenţional conform prevederilor H.G.R. 537/2007 cu amenzi de până la 1000-2500 de lei !

SPUNE-TI PAREREA