Comunicat privind prelungirea  sesiunii  nr. 5/ 2017 de depunere a proiectelor in cadrul masurii de finantare  M 3,  Domeniu de intervenție  6B – Servicii de bază și reînnoirea satelor din cadrul GAL Federaţia pentru Dezvoltarea Zonei Rurale „Bârgău- Călimani”

Grupul de Acțiune Locală Federația pentru Dezvoltarea Zonei Rurale  „Bârgău – Călimani” anunță public prelungirea, în perioada 29 ianuarie 2018 –  12 februarie 2018, a celei de-a V-a sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Masura de finantare M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”, finanțata prin Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

 

TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de Finanțare pentru M 3 / 6B  a fost prelungit până la data de 12 februarie 2018, ora 14:30

 

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 5/2017: 100.000 euro

 

Beneficiari eligibili:

Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat de catre GAL FDZR Bârgău-Călimani prin această măsură sunt:

Beneficiari direcți:

  • Comunele, conform legislației naționale în vigoare si asociatiile acestora;
  • ONG-uri, conform legislației naționale în vigoare;
  • Unități de cult, conform legislației naționale în vigoare;
  • Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică.
  • Parteneriate publice-private

 

Sediul social și punctul/punctele de lucru, după caz, ale solicitantului trebuie să fie situate în spațiul rural, pe teritoriul GAL, activitatea desfășurând-se în spațiul rural.

 

Beneficiari indirecți:

  • Populația locală si turistii din zona;
  • Agenți economici din teritoriu ( inclusiv fermieri din categoria PFA; II; IF; SRL; SRL-D);
  • ONG-uri din teritoriu ;
  • Parteneriate constituite pentru implementarea constituirea formelor asociative si/sau realizarea de proiecte pe teritoriu GAL;

 

Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect  finantat prin aceasta masura, in acest apel de selectie este de 50.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de  100.000 euro.

 

Sumele aplicabile și rata sprijinului:

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, negeneratoare de venit și nu va depăși 100.000 euro/proiect.

 

Pentru beneficiarii publici ponderea sprijinului nerambursabil este de 100 % din cheltuielile eligibile dacă investiția nu este generatoare de venituri și de 90 % dacă se generează venituri.

În cazul investițiilor beneficiarilor privați, ponderea sprijinului este maxim  90 % dacă acestea sunt generatoare de venituri și de 100 % nu sunt generatoare de venituri.

 

Data limită de depunere a proiectelor: 12 februarie 2018, ora 14:30.

 

Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud, înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

 

Informații privind accesarea și derularea Măsurii de finantare M 3/6B – „Servicii de bază și reînnoirea satelor”, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 3 /6 B – sesiunea 5 2017, disponibil pe www.birgau-calimani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 408/A (vis-a-vis de clădirea Primăriei Prundu Bîrgăului), de marți până vineri între orele 10:00 – 14:00.

 

Contact:

E-mail:  office@birgau-calimani.ro, gal@birgau-calimani.ro

Tel.: 0786 780 221, 0786 780 220.

 

 

 

 

 

 

SPUNE-TI PAREREA