Spitalul Județean Bistrița a scos la concurs două posturi de medic.

Se caută un medic specialist în specialitatea Otorinolaringologie la Cabinetul ORL din Policlinica Bistrița. Angajarea se va face pe o perioadă determinată de un an.

Un alt post scos la concurs, tot pe o perioadă determinată de un an, este în cadrul Secției Anestezie și Terapie Intensivă din Spitalul Județean de Urgență Bistrița. Postul este de medic primar în specialitatea anestezie și terapie intensivă.

Dosarele de înscriere la concursuri se depun la Serviciul RUNOS al instituției, situat pe strada Basmului, numărul 2 și vor cuprinde următoarele documente:

  • o cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  • o copie după diploma de medic şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizatiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit d) sau e) din Legea nr. 9512006 privind reforma în domeniul sanătătii, cu modificările si completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
  • cazierul judiciar;
  • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activitătii pentru postul pentru care candidează;
  • o chitanta de plată a taxei de concurs în valoare de 150 de lei.

SPUNE-TI PAREREA