Astăzi s-a emis Ordinul prefectului, privind constituirea Comisiei pentru organizarea referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sîngeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud.

Comisia va avea ca și scop coordonarea tuturor activităţilor de organizare și desfășurare a referendumului local pentru demiterea primarului oraşului Sîngeorz-Băi, având următoarea componenţă:

1. Boca Claudiu Dumitru – consilier juridic, reprezentantul prefectului judeţului Bistriţa-Năsăud;
2. Gaftone George – avocat, reprezentantul primarului oraşului Sîngeorz-Băi;
3. Borș Alexandrina-Crina – director executiv, reprezentantul Consiliului judeţean Bistriţa-Năsăud;
4. Pop Alin Lenuț – judecător, reprezentantul Judecătoriei Năsăud;

Reprezentantul Consiliului local al oraşului Sîngeorz-Băi nu a fost desemnat.

Comisia se va întruni în şedinţe de lucru și va urmări aplicarea întocmai a prevederilor legale în materie, respectiv va coordona, urmări şi răspunde de îndeplinirea sarcinilor ce revin autorităţilor și instituțiilor publice prevăzute în domeniul organizării referendumului local, informează Prefectura.

Deciziile adoptate de către comisie vor fi făcute publice prin intermediul conferințelor de presă sau al comunicatelor transmise prin secretariatul tehnic. Lucrările de secretariat tehnic ale comisiei vor fi asigurate de către Instituția prefectului – județul Bistrița-Năsăud.

SPUNE-TI PAREREA