Reprezentaţii autorităţilor publice locale care deţin construcţii fără autorizaţie de securitate la incendiu şi proiectanţi au luat parte miercuri și joi, 11-12 octombrie, la întâlniri cu specialiştii pompieri din ISU Bistrița – Năsăud.

În cadrul acestor întâniri au fost discuții privind modul de elaborare a avizelor şi autorizaţiilor de securitate la incendiu.

Principalele subiecte abordate au fost: cadrul legislativ european prin care se stabilesc cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor, cu accent pe cerinţa “securitate la incendiu”; cadrul legislativ naţional privind calitatea în construcţii şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, şi anume faptul că avizul de securitate la incendiu este o parte integrantă a documentaţiei care stă la baza emiterii autorizaţiei de securitate la incendiu; categoriile de construcţii şi amenajări pentru care trebuie obţinute avizul şi autorizaţia de securitate la incendiu; prezentarea modului de obţinere a avizului de securitate la incendiu, pentru emiterea acestui act sunt solicitate doar piese scrise şi desenate care stau şi la baza emiterii autorizaţiei de construire; obligaţia de obţinere a autorizaţiei de securitate la incendiu şi sancţiunea contravenţională care se aplică pentru funcţionarea fără acest act de autoritate; obligaţiile proiectanţilor, verificatorilor de proiecte şi ale beneficiariilor/investitorilor, statuate atât în legislaţia specifică apărării împotriva incendiilor cât şi în legislaţia specifică domeniului construcţii; întocmirea documentaţiei tehnice nu este apanajul beneficiarului/investitorului, ci a proiectanţilor care au această calitate conform legii (arhitecţi, ingineri constructori sau de instalaţii), obligațiile proiectanților și contravențiile pe care le pot săvârși în cazul neîndeplinirii acestora.

SPUNE-TI PAREREA