Măsura 19 LEADER – Submăsura 19.2. ,,Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală / Strategia de Dezvoltare Locală GAL FDZR Bârgău-Călimani

APEL DE SELECȚIE
Măsura 1/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
-varianta simplificată-
Data lansării apelului de secție: 31 august 2017

Numărul de referință al sesiunii de cereri de proiecte: M1/6A – 01/17 – 30.09.2017
GAL FDZR Bârgău-Călimani anunță public lansarea, în perioada 31 august – 30 septembrie 2017, a primei sesiuni de depunere de proiecte aferentă anului 2017 pentru Măsura 01/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, finanțate prin Măsura 19 LEADER. Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală.

Beneficiari eligibili:
Beneficiarii direcți:
Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural.
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate
Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate
Sunt eligibile:
Persoana fizică autorizată
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societate în nume colectiv
Societate în comandită simplă
Societate pe acţiuni
Societate în comandită pe acţiuni
Societate cu răspundere limitată2
Societate comercială cu capital privat
Societate agricolă
Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005);
Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004).

Beneficiarii indirecți:
Populația locală
Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă
Alți agenți economici din teritoriu
Autorități publice locale

Fondul disponibil pentru sesiunea nr. 1/2017: 902.471 euro

Suma maximă nerambursabilă acordată pentru finanțarea unui proiect:
Valoarea sprijinului: Valoarea minima a sprijinului neramursabil acordat unui proiect finantat prin aceasta masura, in cadrul acestui apel de selectie este de 100.000 euro, iar valoarea maxima, nerambursabila, acordata unui proiect este de 180.494 euro.
Intensitatea sprijinului: pentru cheltuielile eligibile din proiect este de 90% din valoarea eligibilă a investiției.

Data limită de depunere a proiectelor: 30 septembrie 2017, ora 14:30
Locul și intervalul orar unde se pot depune proiectele: biroul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, str. Principală, nr. 408/a (vis-a-vis de clădirea primăriei Prundu Bîrgăului), jud. Bistrița-Năsăud; înaintea datei limită de depunere specificată în Apelul de Selecție, de luni până vineri între orele 09:30 – 14:30.

Informații privind accesarea și derularea Măsurii 01/6A – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole, sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului și anexele acestuia de pe site-ul GAL FDZR Bârgău-Călimani www.birgau-calimani.ro și în Apelul de Selecție (varianta detaliată) pentru Măsura 01/6A – sesiunea 1 2017, disponibil pe www.birgau-calimiani.ro. Aceste documente pot fi obținute și în varianta electronică (suport CD/DVD) și pe suport tipărit la sediul GAL FDZR Bârgău-Călimani din localitatea Prundu Bîrgăului, nr. 408/a (vis-a-vis de clădirea primăriei Prundu Bîrgăului), de marți până joi între orele 10:00 – 14:00.

Contact:
E-mail: office@birgau-calimani.ro,
gal@birgau-calimani.ro
Tel.: 0786 780 221; 0786 780 220.

SPUNE-TI PAREREA