Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa-Năsăud, informează contribuabilii că în Monitorul Oficial al României nr. 644 din 07 iulie 2017 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Potrivit actului normativ, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, pot solicita restituirea acestor sume precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii. În situaţia achitării sumelor de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Cererea de restituire se depune la organul fiscal competent, până la data de 31 august 2018, sub sancţiunea decăderii, la care se anexează în original/copie documentul doveditor privind atestarea plăţii (chitanţa fiscală/ordin de plată şi extrasul de cont, după caz) precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.

Modelul de cerere se aprobă în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, prin ordin comun al ministrului mediului şi ministrul finanţelor publice.

Restituirea sumelor se va realiza, în baza deciziilor emise de organul fiscal central competent, astfel:

  • pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018;

  • pentru timbrul de mediu pentru autovehicule, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie 2019.

Sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, se restituie, din oficiu, de organele emitente, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a normelor de aplicare a ordonanţei de urgenţă.

Sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, se restituie, din oficiu, de organele emitente, în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă.Normele de aplicare a ordonanţei de urgenţă se aprobă în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia, prin ordin comun al ministrului mediului şi ministrul finanţelor publice.

SPUNE-TI PAREREA