Primăria Municipiului Bistriţa anunţă semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional”, care se va derula în perioada 20.07.2017 – 19.11.2020.

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea turismului în municipiul Bistrița, prin conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural național – Biserica Evanghelică, în vederea stimulării creșterii calității vieții în comunitate.

Proiectul este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritara 5 – Îmbunatățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii – 5.1 Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural, Obiectivul specific Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității culturale. Autoritatea de management este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, iar ADR Nord-Vest este organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală a proiectului este 15.089.230,19 lei, din care valoarea eligibilă este de 12.901.093,63 lei, valoarea nerambursabilă este de 12.643.071,76 lei (83,79% din valoarea totală a proiectului) şi contribuţie proprie (cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile) suportată de către municipiul Bistriţa în valoare de 2.446.158,43 lei (16,21% din valoarea totală a proiectului, din care 258.021,87 lei contribuție la valoarea eligibilă a proiectului – 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului și 2.188.136,56 lei reprezentând cheltuieli neeligibile – 14,50 % din valoarea totală a proiectului).

SPUNE-TI PAREREA