Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Municipiul Bistriţa, str. Nicolae Bălcescu nr.1-3, efectuează înscrieri/recrutări de candidaţi pentru concursul de admitere în Școlile de poliție – sesiunea 2017. Cererile de înscriere la concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior vor fi primite de către Serviciul Resurse Umane până la data de 26 mai 2017, iar pentru şcolile postliceale până la data de 21 iulie 2017.

 

Anul acesta, persoanele interesate de cariera de polițist se pot înscriere pe unul dintre următoarele locuri:

 1. Academia de Poliţie „ Alexandru Ioan-Cuza” Bucureşti:
 2. Facultatea de Poliție– 290 de locuri la frecvență, dintre care 8 pentru rromi, 6 pentru maghiari şi 4 pentru alte minorităţi, precum și 50 la frecvență redusă(pentru agenţii care au minim 1 an vechime în cadrul structurilor M.A.I.);
 3. Facultatea de Științe Juridice și Administrative, Specializarea Drept:115 de locuri la frecvență;
 4. b) Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina – 554de locuri(14 locuri pentru rromi, 8 locuri pentru alte minorităţi);
 5. c) Şcoala de Agenţi de  poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj–Napoca –150 de locuri

(6 locuri pentru rromi, 3 locuri pentru alte minorităţi);

Locurile la instituțiile de învățământ care formează personal pentru Ministerul Afacerilor Interne sunt comune pentru femei și bărbați.

Recrutarea candidaţilor pentru admiterea la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. se realizează de structurile teritoriale de resurse umane din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în raport de locul de domiciliu înscris în cartea de identitate.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, precum și în școlile de poliție, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. e) să aibă vârsta de minim 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 8. h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. k) să aibă înălţimea de minim 1,70 m bărbaţii şi 1,65 femeile;
 12. l) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară. Verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale;
 13. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 15. o) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (candidații pentru locurile M.A.I la instituții de învățământ superior şi la unităţile de învăţământ postliceal al M.Ap.N;

 

Cererile de înscriere a candidaţilor care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N vor fi primite de către Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, în zilele lucrătoare,  între orele 12:00-14:00, până la data de 26 mai a.c., iar cele pentru pentru admiterea în unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I, până la data de 21 iulie a.c..

 

Datele limite până la care, candidaţii vor putea depune dosarul complet de recrutare sunt:

 • 21 iunie a.c., ora 14:00 pentru Academia de Poliţie ,,Alexandru Ioan Cuza,,-Bucureşti (forma de învăţământ cu frecvenţă şi frecvenţăn redusă);
 • 9 iunie a.c., ora 14:00, pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.Ap.N. şi Serviciului Român de Informații și pentru unitățile de învăţământ postliceal al M.Ap.N.;
 • 18 august a.c., ora 14:00, pentru unitățile de învățământ postliceal al Ministerului Afacerilor Interne.

 

Relații suplimentare cu privire la înscriere și la desfășurarea examenelor se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, telefon: 0263 203113 sau de pe pagina de internet https://bn.politiaromana.roCarieră – Admitere 2017.

 

SPUNE-TI PAREREA