Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea în data de 4 aprilie 2017, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 6 aprilie 2017, ora 10.00 (interviul), a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, pe durată nedeterminată, de consilier grad superior la Serviciul achiziţii publice.

Condiţii specifice de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în ramura de ştiinţe-ştiinţe economice, ştiinţe inginereşti sau în specializarea drept;
– să aibă 9 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse umane, organizare, în termen de 20 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 3 martie 2017 până în data de 22 martie 2017 inclusiv.

SPUNE-TI PAREREA