Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud, în calitate de Promotor de Proiect, anunță finalizarea proiectului ‘Dezvoltarea de strategii și politici pentru a acorda șanse egale copiilor aparținând grupurilor vulnerabile’, proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 — CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială.

Scopul proiectului a fost creșterea gradului de integrare a preșcolarilor și elevilor provenind din grupuri vulnerabile în învățământul general, pentru asigurarea pe termen lung a succesului școlar și personal, într-un cadru coerent și stabil din punct de vedere educațional, social și instituțional.

Prin dezvoltarea de strategii și politici de integrare s-a urmărit:

— schimbarea mentalității profesorilor, elevilor, părinților, reprezentanților comunităților, pentru o mai bună înțelegere a nevoilor particulare ale elevilor cu autism și cerințe educative speciale;

— creșterea nivelului de socializare și șanselor la integrare școlară a copiilor cu autism sau alte tulburări de dezvoltare, prin expunerea directă la comportamentul colegilor neurotipici, respectiv prin crearea de medii adaptate pentru integrarea acestora în învățământul de masă, respectând astfel normele și prevederile europene cu privire la drepturile și nevoile persoanelor cu aceste tipuri de dizabilități;

— reducerea discriminărilor de orice tip în rândul comunității, prin susținerea de campanii de informare, sensibilizare și punerea în evidență a calităților acestor persoane.

Principalele rezultate obținute la finalizarea proiectului sunt:

  • Centrul Educațional pentru copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare, amenajat la școala Gimnazială Nr. 4 Bistrița
  • Registrul Județean al persoanelor cu dificultăți de învățare
  • Strategia județeană de integrare a copiilor cu CES
  • 2 programe de formare acreditate pentru cadrele didactice
  • 65 de evaluări psiho-socio-școlare complexe pentru elevi și preșcolari
  • 61 de copii si elevi au beneficiat de activitatea de evaluare si terapie (peste 4000 de ore), pentru care au fost elaborate 61 de planuri de interventie personalizată
  • 264 de cadre didactice care au finalizat programele de formare
  • Peste 200 de părinți care au participat la activitățile de informare, consiliere, conștientizare.

Perioada de implemetare a proiectului a fost mai 2015 — ianuarie 2017. Partenerii promotorului de proiect sunt Asociația Autism Europa Bistrița, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Casa Corpului Didactic a Județului Bistrița—Năsăud, școala Gimnazială nr. 4 Bistrița și Fundația Stiftelsen Radarveien, Oslo, Norvegia. Valoarea proiectului este 1.312.443 lei.

Mai multe informații puteți găsi pe situl www.invatamimpreuna.eu.

SPUNE-TI PAREREA