Vineri, 27 ianuarie a.c., la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud a avut loc de la ora 11.00, evaluarea activităţii pe anul 2016.

Această activitate s-a desfăşurat în sistem videoconferinţă cu celelalte structuri ale inspectoratului aflate în teritoriu, acest fapt constituind o premieră la nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud.

În prezenţa reprezentanţilor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a prefectului judeţului Ovidiu Frenţ, au fost prezentate rezultatele obţinute în anul 2016 la nivelul Jandarmeriei Bistriţa-Năsăud.

Anul 2016 a reprezentat pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud, o perioadă de creştere a performanţei misiunilor din competenţă şi a tuturor activităţilor privind realizarea capacităţii de acţiune în diferite situaţii operative, pentru asigurarea gradului de siguranţă al cetăţenilor, acestea constituind principalele repere ce au definit rolul instituţiei în cadrul sistemului de ordine şi siguranţă publică la nivelul judeţului.

Pentru creşterea performanţei structurilor şi a capacităţilor operative, activitatea a fost canalizată pe două direcţii principale de acţiune: ordine şi siguranţă publică  şi pază şi protecţie instituţională.

Structurile de ordine şi siguranţă publică au acţionat pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin cu privire la asigurarea şi restabilirea ordinii publice, apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, a proprietăţii publice şi private, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului, prevenirea şi combaterea faptelor antisociale.

Misiunile executate în anul 2016, faţă  de anul 2015au  înregistrat o creştere semnificativă, cu 34,36 %, respectiv de la 5.925 misiuni în anul 2015, la 7.962 misiuni în anul 2016.

Statistic, în  anul 2016 s-au executat un număr de 1.425 misiuni de asigurare a ordinii publice faţă de 657 în anul 2015,  reprezentând o creştere de 116,89 %. Creşterea este justificată, în principal, de executarea  misiunilor pentru bunul mers al celor două campanii electorale, atât premergător cât şi pe timpul desfăşurării alegerilor.

Comparativ cu anul 2015, constatarea şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, precum şi  constatarea şi sesizarea faptelor de natură penală, pe timpul îndeplinirii misiunilor de asigurare a ordinii publice, a înregistrat o creştere cu 54 %, în domeniul contravenţional şi cu 300% a faptelor de natură penală. Prin ansamblul acţiunilor legale întreprinse s-a vizat asigurarea unei reacţii imediate şi oportune în situaţii deosebite, aceasta constituind o prioritate a comenzii unităţii şi pe linia misiunilor de restabilire a ordinii publice.

În perioada de referinţă, aplanarea unor conflicte, intervenţii de salvare/evacuare în zonele muntoase şi intervenţii la alte solicitări, s-au concretizat prin executarea unui număr de 328 misiuni  în anul 2016, faţă  de 231 în anul 2015,  reprezentând o creştere de 41,99%.

Misiunile pentru restabilirea ordinii publice au avut ca rezultat pe linia constatării şi sesizării faptelor de natură penală  o crestere de 13,2% procente (60 infracţiuni în anul 2016, faţă de 53 în anul 2015).

Prima direcţie de acţiune a vizat executarea de misiuni de menţinere a ordinii publice în mod independent. Structurile specializate montane/balneare ale inspectoratului (Postul de Jandarmi Montan Rodna, Postul de Jandarmi Montan Piatra-Fîntînele, Postul de Jandarmi Staţiune Balneoclimaterică Sîngeorz-Băi) au îndeplinit acest tip de misiuni pentru prevenirea şi descoperirea infracţiunilor în staţiuni montane şi pe traseele turistice din zona acestora ori în staţiuni balneare sau în alte zone de interes operativ (în zona instituţiilor de învăţământ, pieţe, târguri, oboare sau alte locuri stabilite de comun acord cu I.P.J. B.-N.).

La nivelul acestor structuri în anul 2016 s-au executat 795 misiuni de menţinere a ordinii publice în scădere cu 8,3 %  faţă de 867 misiuni în  anul 2015.

Dintre rezultatele structurilor inspectoratului din zona montană, se pot evidenţia 6 intervenţii  în teren muntos-împădurit concretizate prin salvarea a 13 persoane (acţiuni de căutare a persoanelor rătăcite, de acordare a primului ajutor).

De asemenea se poate observa faptul că rezultatele obţinute, comparativ cu anul 2015, au crescut cu 73,05,% pe linia infracţiunilor constatate şi cu 48,63% pe lina aplicării sancţiunilor contravenţionale, acest fapt datorându-se  cunoaşterii şi evaluării juste a dinamicii situaţiei operative de pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud.

O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării şi perfecţionării structurilor de negociere şi dialog, al căror aport în diminuarea stărilor tensionate  cu potenţial degenerator a fost constatat pe timpul executării misiunilor specifice.

Pe linie de pază şi protecţie instituţională s-a urmărit în permanenţă identificarea riscurilor şi vulnerabilităţilor de la obiectivele din competenţă prin intensificarea schimbului de date şi informaţii de interes operativ cu structura de cercetare-documentare, precum şi cu celelalte structuri cu care se cooperează, pentru creşterea calităţii suportului informativ şi reducerea timpului de răspuns al subunităţilor de intervenţie.

Concomitent cu executarea acestor misiuni, se asigură menţinerea ordinii interioare, necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti din competenţă, cu efectivele prevăzute şi încadrate la obiective şi cu efective din cadrul grupelor de supraveghere şi intervenţie, în 9 săli de judecată, dispuse în 3 localităţi.

În perioada supusă evaluării, s-au executat 359 transporturi de bunuri şi valori, în beneficiul Trezoreriei Bistriţa, 506 transporturi corespondenţă clasificată cu serviciul specializat al Direcţiei Judeţene de Informaţii Bistriţa-Năsăud şi 32 de transporturi speciale în beneficiul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud.

În perioada de referinţă, în domeniul prevenirii faptelor de natură penală şi contravenţională, la nivelul inspectoratului au fost desfăşurate un număr de 234 acţiuni de prevenire, pe 6 direcţii de acţiune, în cadrul a 12 programe, pe raza a 239 de locaţii, unde au fost distribuite broşuri, pliante şi bannere, unde au fost prezentate clipuri video şi power-point, toate având un caracter informativ-educativ.

 

SPUNE-TI PAREREA