Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 09 ianuarie 2017, ora 15.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

 Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2017-2018
  2. Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva din excedentul bugetar al anului 2015 a deficitului aferent anului 2016.
  3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa a bunurilor imobile, teren şi construcţii, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, în care îşi desfăşoară activitatea, sau situate în incinta acestora

SPUNE-TI PAREREA