Poliţia Locală a municipiului Bistriţa a scos un post la concurs, pentru  funcţia publică de execuţie, pe perioadă nedeterminată, de poliţist local clasa III grad asistent – ID 392240 la Compartimentul intervenţii

Concursul va avea loc în ziua de 26 ianuarie 2017, orele 10.00 (proba scrisă) şi în data de 30 ianuarie 2017 (interviul).

Condiţiile specifice de participare sunt următoarele:

– să fie absolvent de studii liceale, respectiv medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat sau echivalent;

– să aibă vechime în specialitatea studiilor absolvite de minim 6 luni.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare. Concursul constă în probe eliminatorii, probe scrise şi interviu.

Probele eliminatorii vor avea loc după cum urmează:
– în ziua de 23 ianuarie 2017, orele 10.00 (proba fizică – eliminatorie);
– în data de 25 ianuarie 2017 (testarea psihologică – eliminatorie).
Probele sportive se vor desfăşura în condiţiile prevăzute de H.C.L. nr. 12/2011, în Anexele nr. 1 şi nr. 4 la Regulament. Concursul se va desfăşura la sediul Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 2.

SPUNE-TI PAREREA