Anumite organizaţii nonguvernamentale, agenți economici, dar și persoane fizice  vor putea obţine o finanţare de până la 500.000 de lei pentru renovarea clădirilor pe care le au în proprietate, suma reprezentând 90% din cheltuielile eligibile.

Practic, prin Programul „Casa Verde Plus”,  autorităţile vor să încurajeze persoanele fizice, dar şi pe cele juridice, să îşi modifice locuinţele în unele ecologice, mai prietenoase cu mediul, în sensul optimizării energetice, prin:

– izolaţie ecologică – folosirea de materiale cu amprentă redusă de carbon (izolarea termică a pereţilor cu materiale ecologice, precum lână, cânepă, vata minerală bazaltică, plută, perlit, celuloză, paneluri structurale termoizolante pe bază de oxid de magneziu etc);
– sisteme de acoperişuri verzi sau vegetale, proiectate să imite condiţiile naturale de viaţă şi să permită cultivarea plantelor locale, uşor adaptabile;
– sisteme de eficientizare a consumului de resurse şi sisteme de iluminat ecologice, pe bază de LED, pentru un consum redus de energie şi durată de viaţă superioară.

„Scopul programului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor izolatoare fabricate din surse regenerabile şi fără Compuşi Organici Volatili”, scria în referatul de aprobare ce a însoţit ordinul apărut azi în forma sa de proiect.

Finanţarea nerambursabilă acordată prin intermediul programului amintit poate ajunge la 500.000 de lei, bani cu care solicitanţii vor efectua lucrări destinate eficienţei energetice. Concret, potrivit documentului MMAP, sunt eligibile pentru a participa în program următoarele persoane juridice: unităţile administrativ-teritoriale, instituţiile publice şi organizaţiile nonguvernamentale care îndeplinesc anumite condiţii. Aşadar, de finanţarea nerambursabilă pentru dotarea caselor cu sisteme de producere a energiei nepoluante şi izolarea lor cu materiale ecologice nu pot beneficia şi firmele constituite, spre exemplu, ca societăţi cu răspundere limitată, persoanele fizice autorizate, asociaţii şi fundaţii înfiinţaţe în baza OG nr. 26/2000, care trebuie să fie constituite și acreditate în domeniul asistenței sociale, protecției dreptului copilului și al protecției speciale a acestuia. În plus, aceste entităţi trebuie să îndeplinească şi unele condiţii.

Vor fi eligibile următoarele tipuri de cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de produse, servicii sau lucrări necesare implementării proiectului şi care pot fi decontate din Fondul pentru Mediu:

  • cheltuielile prevăzute pentru realizarea investiţiei conform studiului de fezabilitate (materiale de izolație, sisteme de acoperiș înierbat, sisteme de eficientizare a consumurilor (BMS), înlocuirea becurilor clasice cu becuri LED în limita a 15% din valoarea cheltuielilor pentru investiția de bază;
  • cheltuielile cu montajul sistemelor, efectuarea, verificarea probelor şi încercărilor;
    taxa pe valoare adăugată (TVA);
  • cheltuielile cu consultanţa, studii de fezabilitate, proiectul tehnic, în limita a 8% din cheltuielile pentru investiţia de bază.

Sesiunea de depunere a dosarelor de finanţare va fi anunţată pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, cu cel puţin 30 de zile înainte de data deschiderii.

SPUNE-TI PAREREA