Miercuri, 14 decembrie 2016, a avut loc ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale din județul Bistrița-Năsăud la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, în sala mare de ședințe.

În cadrul acestei ședințe s-a aprobat cu 59 de voturi pentru și unul împotrivă documentația de atribuire privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale, inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud.

Tot în cadrul ședinței AGA ADI Deșeuri a fost aprobată și componența comisiei de evaluare a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire mai sus menționată.

Comisia de evaluare este formată din reprezentanți ai:

Consiliului Județean Bistrița-Năsăud:

– Florin Grigore Moldovan-Administratorul Public al Județului;

– Iulia Beican- consilier juridic superior din cadrul compartimentului Birou achiziţii publice, contracte;

– Borșa Luminița- Consilier superior din cadrul compartimentului mediu, utilităţi publice, management deşeuri;

– Crina Borș- director la Direcţia Administraţie Locală.

Membrii de rezervă:

-Sălăgean Codruța-  Consilier la Compartimentul mediu , investiții

-Moldovan Andreea – Consilier birou achiziții publice, urmărire

Primăriei Municipiului Bistrița:

– Filipoi Leontin – cons șef serviciu achizitii primăria Bistrița

-Grecu Elena – consilier serviciu achiziții primăria Bistrița

Membrii de rezervă:

-Vîrjan Cornelia – inspector serviciu achiziții primăria Bistrița

-Silași Dorin – consilier serviciu achiziții primăria Bistrița

Primăriei Orașului Năsăud:

-Catarig Septimiu –compartiment achiziții publice

Membru de rezervă:

-Stoian Gheorghe Ladislau – șef compartiment Financiar contabil

Primăriei Orașului Beclean:

– Belciug Aurel- consilier   superior primăria Beclean

Membru de rezervă:

– Toth  Ștefan- inspector superior primăria Beclean

Primăriei Orașului Sîngeorz-Băi:

– Traian Ogâgău- primar al orașului Sângeorz-Băi

Membru de rezervă:

– Traian Șorecău- secretar al primăriei Sîngeorz-Băi

Reprezentanți ai comunelor:

-Romeo Florian- primar al comunei Lechința

Membru de rezervă:

–   Doru Crișan- primar al comunei Prundu Bârgăului

-George Bălăjan –primar al comunei Dumitra

Membru de rezervă:

– Ioan Monița- primar al comunei Romuli

– Sorin Mititean- primar al comunei Șieu Măgheruș

Membru de rezervă:

– Ioan Mureșan- primar al comunei Nușeni

Reprezentanți ai aparatului tehnic al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud, membrii în comisia de coordonare și supervizare:

– Petrar Nicoleta Maria- Consilier Juridic

– Hașca Anastasia –Inspector de mediu

Filip Raluca-consilier

Membrii de rezervă:

-Baciu Otilia-contabil

-Cocos Alexandru-inspector de mediu

Dintre membrii comisiei de evaluare s-a desemnat președinte al comisiei Petrar Nicoleta din cadrul aparatului tehnic al ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.

 

SPUNE-TI PAREREA