mesaj electoral şi nu aparţin Partidului Mişcarea Populară. 
Analizând plângerea depusă, membrii Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud, o vor admite, pentru următoarele considerente: 
Potrivit dispoziţiilor art. 79 alin. (1)  ”Primarii sunt obligaţi ca până la începerea campaniei electorale să stabilească prin dispoziţie locuri speciale pentru afişaj electoral şi să asigure amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora, ţinând seama de numărul partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice şi alianţelor electorale care declară că depun liste de candidaţi, precum şi de candidaţii independenţi. Aceste locuri trebuie să fie situate în zone frecventate de cetăţeni, fără stânjenirea circulaţiei pe drumurile publice şi a celorlalte activităţi din localităţile respective”.
De asemenea, art. 79  alin. (6) din aceeaşi lege prevede că  ”În alte locuri decât cele stabilite conform alin. (1), afişajul electoral este interzis”.
În conformitate cu prevederile art. 80 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ”Birourile electorale de circumscripţie veghează la corecta desfăşurare a campaniei electorale în circumscripţia în care funcţionează şi soluţionează plângerile ce le sunt adresate cu privire la împiedicarea unui partid politic, unei organizaţii a cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţe politice, alianţe electorale ori a unui candidat independent de a-şi desfăşura campania electorală în condiţiile prevăzute de lege, precum şi plângerile privind încălcarea prevederilor art. 64, 65 şi 79”
Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud, reţine că potrivit dispoziţiilor art. 80 alin. (3) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ”dacă biroul electoral de circumscripţie consideră, cu ocazia soluţionării plângerii, că este necesară luarea unor măsuri administrative sau aplicarea unor sancţiuni contravenţionale ori penale, sesizează autorităţile competente”. 
Membrii Biroului Electoral de Circumscipţie Judeţeană nr. 6 Bistriţa-Năsăud, apreciază că pancartele 
care fac obiectul plângerii, sunt  materiale de propagandă electorală în sensul impus de art. 36 alin. (7) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările şi completările ulterioare, având un mesaj electoral care reiese din formula ”pentru asta votez” şi fiind amplasate în perioada campaniei electorale privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din 11 decembrie 2016. De asemenea se reţine că acest pancarte care fac obiectul plângerii, aparţin competitorului electoral Partidul Mişcarea Populară, întrucât logo-ul care apare pe pancarte este asemănător cu semnul electoral ce apare în buletinul de vot al acestui competitor electoral, fiind astfel o formă stilizată a semnului electoral al Partidului Mişcarea Populară. 
Având în vedere situaţia anterior reliefată, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 6, cu majoritate de voturi, apreciază că plângerea formulată de Uniunea Salvaţi România, este întemeiată şi în consecinţă, în conformitate cu prevederile legale mai sus menţionate, va admite plângerea formulată în sensul că va obliga Partidul Mişcarea Populară să înlăture afişele electorale (pancartele) amplasate în: pe tronsonul de drum de pe DN 17D aflat la ieşirea de la Năsăud spre intrarea în Rebrişoara pe sensul de mers dinspre Năsăud spre Rebrişoara, pe Calea Dejului la intersecţia DN17 E58 cu DJ154 care duce spre Sărata în sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului între Benzinăria Petrom şi Clinica Sanovil în sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului între Benzinăria Petrom şi Clinica Sanovil în sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe tronsonul de drum DN 17 E58 între ieşirea din Unirea şi intrarea în Livezile pe sensul de mers spre Bistriţa dinspre Livezile şi pe tronsonul de drum de pe DN17 E58 între ieşirea din Livezile spre Rusu-Bîrgăului pe sensul de mers spre Rusu-Bîrgăului dinspre Livezile, în termen de 48 de ore de la afişarea prezentei decizii. În situaţia neîndeplinirii de bună voie de către Partidul Mişcarea Populară a obligaţiei anterior stabilite, Primarul Municipiul Bistriţa, primarul comunei Livezile, primarul comunei Rebrişoara şi primarul comunei Josenii Bârgăului  au obligaţia de a duce la îndeplinire prezenta decizie în termen de 48 de ore de la data ramânerii definitive a acesteia. 
În temeiul art. 9 şi art. 18 din Hotărârea BEC nr. 1/H/16.09.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor şi oficiilor electorale constituite la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi ale prevederilor art. 14 alin. 2, 79 şi 80 din Legea nr. 208/2015, 
DECIDE: 
 
Admite plângerea formulată de Uniunea Salvaţi România, Filiala Bistriţa-Năsăud, privind modul de desfăşurare a campaniei electorale în Circumscrpţia Electorală nr. 6 Bistriţa-Năsăud, de către Partidul Mişcarea Populară, cu încălcarea dispoziţiilor art. 79 din Legea nr. 208/2015, privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,  şi în consecinţă:
– obligă Partidul Mişcarea Populară să înlăture afişul electoral (pancartele) amplasate în: pe tronsonul de drum de pe DN17D aflat la ieşirea de la Năsăud spre intrarea în Rebrişoara pe sensul de mers dinspre Năsăud spre Rebrişoara, pe Calea Dejului la intersecţia DN17 E58 cu DJ154 care duce spre Sărata în sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului între Benzinăria Petrom şi Clinica Sanovil în sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe Calea Dejului între Benzinăria Petrom şi Clinica Sanovil în sensul de mers spre Cluj-Napoca, pe tronsonul de drum DN17 E58 între ieşirea din Unirea şi intrarea în Livezile pe sensul de mers spre Bistriţa dinspre Livezile şi pe tronsonul de drum de pe DN17 E58 între ieşirea din Livezile spre Rusu-Bîrgăului pe sensul de mers spre Rusu-Bîrgăului dinspre Livezile, în termen de 48 de ore de la afişarea prezentei decizii. 
– în situaţia neîndeplinirii de bună voie de către Partidul Mişcarea Populară a obligatiei anterior stabilite, Primarul Municipiul Bistriţa, primarul comunei Livezile, primarul comunei Rebrişoara şi primarul comunei Josenii Bârgăului au obligaţia de a duce la îndeplinire prezenta decizie în termen de 48 de ore de la data ramânerii definitive a acesteia. 
Împotriva deciziei se poate face contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării, contestaţie care se depune la Biroul Electoral Central. 

SPUNE-TI PAREREA