Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea concursului de recrutare, în data de 20 iunie 2019, (orele 10,00) proba scrisă și interviul (într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise), pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, temporar vacantă, de consilier, clasa I, grad asistent la Serviciul cadastru și revendicări imobiliare din cadrul Direcției administrație publică, juridic.

Condiţii specifice de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, într-una dintre următoarele specializări: măsurători terestre și cadastru, topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice, geodezie și geoinformatică

–  să aibă minim un an vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice

– să fie persoană fizică autorizată în categorile A-E potrivit Ordinului nr.107/2010 al Directorulului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în trei probe : selecția dosarelor, proba scrisă și interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr. 18.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistrita, Biroul resurse  umane și organizare în termen de 8 zile de la data publicării anunțului de organizare a concursului, respectiv în perioada 05 iunie 2019 –  12 iunie 2019, între orele 8,30-16,00 de luni până joi și, respectiv, vineri între orele 8,30-13,30.

SPUNE-TI PAREREA