Consilierii au votat, în şedinţa de Consiliu Local, proiecte foarte importante pentru Bistrița.

1.”Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – B-dul Decebal – str. Andrei Mureşanu – str. Năsăudului” este cel mai important proiect de pe ordinea de zi, având ca scop principal reabilitarea infrastructurii rutiere pe aceste străzi din municipiul Bistriţa, cu finanţare provenită din fonduri europene.

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 care vine în sprijinirea dezvoltării urbane.

2. Proiectul “Centru de zi pentru persoane varstnice – Reabilitare si modernizare imobil din strada Octavian Goga” are ca obiectiv principal creşterea calităţii vieții a persoanelor vârstnice, prin asigurarea accesului acestora la servcii sociale specifice centrului de zi. Acest proiect va beneficia de finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

3.”Amenajare Parc în cadrul complexului sportiv şi de agrement Unirea-Wonderland”, proiect care are ca scop diversificarea modalităților de petrecere a timpului liber pentru cetățenii orașului.

Amenajarea parcului va determina îmbunătăţirea factorilor de mediu şi a condiţiilor de viaţă, contribuind şi la înfrumuseţarea aspectului urbanistic al localitatii componente si a municipiului.

Finanţarea obiectivului de investitii se face din fonduri europene, bugetul local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, potrivit legii.

4. S-a aprobat şi studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie ”Amenajarea unui scuar în localitatea componenta Ghinda”

Proiectul propune reconversia funcţională a unui teren degradat din interiorul municipiului, în localitatea componenta Ghinda şi transformarea lui în zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate.

5. Studiul de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie „ Amenajarea unui parc pe malurile raului Bistrita în localitatea componentă Viisoara”.
Realizarea parcului din această zonă va conduce la creşterea suprafeţelor verzi de la nivelul municipiului pe fondul reintegrarii în circuitul urban al spatiilor reziduale ale acestuia.
Terenul pe care se va realiza investiţia aparţine domeniului public al Municipiuilui Bistriţa şi se va face din fonduri europene, bugetul local şi din alte fonduri legal constituite cu această destinaţie, potrivit legii.

SPUNE-TI PAREREA