Societatea ROYALPLAST SRL derulează începând cu data de 14.08.2018, proiectul „Realizare construcţie şi dotare unitate confecţionat uşi, ferestre din PVC”, cod SMIS 111408, în cadrul Programului Operațional Regional (POR 2014-2020), Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

 Proiectul are o valoare totală de 1.327.732,79 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – 759,939,73 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 134.107,01 lei. Finanțarea va fi asigurată prin Programul Operațional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul vizează următoarele obiective:

          Obiectivul general al proiectului este creşterea competitivităţii companiei în piaţa în care aceasta activează şi dezvoltarea organizaţională şi managerială a companiei.

Obiectivele specifice ale proiectului:

          Asigurarea unor spaţii de producţie proprii (formate din 2 clădiri) adaptate nevoilor de dezvoltare ale firmei până la finalizarea proiectului;

          Marirea capacităţii de producţie cu încă 2 noi echipamente tehnologice, performante din punct de vedere tehnologic, în termen de 19 luni de la demararea proiectului.

          Creşterea numărului de angajaţi cu înca 5 persoane pentru susţinerea activităţii operaţionale.

 

Proiectul de investiții va fi implementat în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud până la data de 29.02.2020.

SPUNE-TI PAREREA