Primarul municipiului Bistrița supune aprobării Consiliului local repartizarea locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe rămase libere ca urmare a renunțării sau evacuării foștilor chiriași.

Repartizarea se va face în data de 18.05.2018, ora 10.00, în sala mare de ședință a Primăriei, P-ța Centrală, nr.6, primilor 123 de solicitanți înscriși în lista de prioritate aprobată de către consiliul local, care au reconfirmat îndeplinirea tuturor criteriilor de acces la o locuință A.N.L.

Prezența solicitantului sau a împuternicitului acestuia este obligatorie pentru a putea beneficia de repartizarea locuinței conform listei de prioritate. Persoanele care nu participă la procedura de repartizare vor putea beneficia de locuințele nerepartizate în ordinea prezentării la sediul primăriei.

Tabelul locuințelor care urmează să fie repartizate se găsește afișată la sediul Direcției Patrimoniu, Str. Gheorghe Șincai, nr.2, Parter, precum și pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa www.primariabistrita.ro – Anunţuri şi informaţii – Acte necesare – Direcţia Patrimoniu, tabel care va fi prezent și la procedura de repartizare.

Fiecare solicitant își va alege o locuință din cele prevăzute în tabel și care a rămas nerepartizată până se ajunge la poziția pe care o ocupă fiecare în lista de prioritate.

SPUNE-TI PAREREA