Primăria municipiului Bistriţa anunţă organizarea în data de 26 iulie 2017, ora 10.00 (proba scrisă) şi în data de 28 iulie 2017, ora 10.00 (interviul), a concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie, pe durată determinată, de consilier juridic, grad superior la Compartimentul executare creanţe – Direcţia economică.

Condiţii specifice de participare:

– să fie absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea drept;
– să aibă 9 ani vechime în specialitatea studiilor absolvite.

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999* – Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa – Piaţa Centrală nr. 6.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Primăria municipiului Bistriţa, Biroul resurse umane şi organizare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului de organizare a concursului, începând cu data de 14 iulie 2017 până în data de 21 iulie 2017 inclusiv.

Anunţul şi bibliografia pentru concurs se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul www.primariabistrita.ro (Primăria – informaţii administrative – anunţuri posturi vacante) începând cu data de 14 iulie 2017.

SPUNE-TI PAREREA