Consiliul local al municipiului Bistriţa se va reuni în şedinţă ordinară, în data de 27 aprilie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa.

ORDINEA DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 102/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 6 şi a documentaţiilor tehnico- economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 103/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 7 şi a documentaţiilor tehnico- economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 104/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 8 şi a documentaţiilor tehnico- economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 78/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 10, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 80/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 12, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 81/12.05.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 13, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
8. Proiect de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 106/14.07.2016 privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe-Bistriţa 16 şi a documentaţiilor tehnico- economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a proiectului ”Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistrița în vederea introducerii sale în circuitul turistic internațional” și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanțării prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, și a Hotărârii Consiliului local nr. 123/04.08.2016 privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.208/15.12.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Bistriţa, a Planului de Acţiune şi a Portofoliului de Proiecte pentru perioada 2010-2030
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017, în conformitate cu Hotărârea nr.7/31.01.2017 a Consiliului local al municipiului Bistriţa
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe anul 2016
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim I 2017
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Bistrița
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru acordarea dreptului de acces pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al Municipiului Bistriţa, în vederea amplasării reţelelor de comunicaţii electronice
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al municipiului Bistriţa R.A. a imobilului, construcţie şi teren, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, str.Ştefan cel Mare, pentru amenajare sediu
17. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile, în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat în favoarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest – Biroul Judeţean al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, compus din două încăperi, situat în incinta imobilului din municipiul Bistriţa, str.Nicolae Titulescu nr.3, cu destinaţia de birouri
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu titlu gratuit în favoarea Centrului de Excelenţă Bistriţa-Năsăud, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Spiru Haret nr.6, etaj I
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Bistrița şi a Regulamentului de funcţionare
22. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei Direcţiei Municipale de Servicii Sociale Bistriţa
23. Plângerea prealabilă a Asociaţiei Bistriţa Civică, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.28548/05.04.2017, împotriva Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.26/16.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa, pe anul 2017
24. Raportul de activitate nr.268/10.04.2017 al administratorului Parcului Industrial Bistriţa Sud pentru trimestrul I 2017, înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.30481/11.04.2017

SPUNE-TI PAREREA